Plány realizace SZ

Plány realizace SZ

Plány realizace (dále také „PR SZ“) představují praktický nástroj, který pro jednotlivé roky konkretizuje  Strategický záměr PF UK 2021–2025. Obsahují priority a cíle, na které se chce vedení fakulty v jednotlivých letech zaměřit, a zároveň i indikátory, podle nichž se dá zpětně sledovat a vyhodnotit, zda se skutečně podařilo to, co bylo naplánováno.

V dokumentech je kladen důraz na prioritizované agendy, což však neznamená, že nic dalšího rozvíjeno nebude. Je zřejmé, že k naplnění vytyčených cílů bude potřeba řady dalších aktivit, a to jak v letošním roce, tak v letech nadcházejících.

PR SZ vycházejí i z Programového prohlášení děkana a v konkrétních bodech příslušných kapitol jsou také zohledněna doporučení ze Strategického záměru MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 a Strategického záměru Univerzity Karlovy 2021-2025, s nimiž se dokumenty obsahově překrývají a jejichž implementace představuje nedílnou součást strategického řízení PF UK. Součástí dokumentů je i plán investic pro daný rok.