Podpora a pomoc

Podpora a pomoc

Setkáte-li se během svého studia nebo práce s emočně náročnou situací, nevhodným chováním (ze strany studentů, vyučujících či zaměstnanců fakulty),
diskriminací nebo s jakýmkoliv jiným problematickým jednáním, neváhejte využít následující pomoci. Každá situace má řešení.

Obraťte se na Mgr. Evu Hrubou, ombudsmanku fakulty,
email: ombudsmanka@prf.cuni.cz, tel. č.: 724 769 929.

Využijte zdarma pomoci psychologické poradny, vždy každé úterý, středu a čtvrtek
na základě předchozího objednání na emailu: poradna.utery@prf.cuni.cz, poradna.streda@prf.cuni.czporadna.ctvrtek@prf.cuni.cz (aktuálně nejvíce volných termínů).

Podněty na nevhodné chování, dotazy nebo připomínky ke studiu nebo organizačním záležitostem fakulty můžete zasílat (i anonymně) také přes zabezpečenou platformu Nenech to být, a to děkanovi fakulty, proděkance pro studijní záležitosti, zástupcům akademického senátu nebo ombudsmance.

Nevíte-li si rady se studiem, využijte také zdarma úterní kariérní poradnu, email: kariera.poradna@prf.cuni.cz.

Studenti se specifickými zdravotními obtížemi se mohou obracet na JUDr. Lucii Širokou, email: sirokal@prf.cuni.cz.


Pomoc studentům i zaměstnancům Univerzity Karlovy je nabízena také Centrem Karolina, kde lze využít služeb psychologické, psychiatrické, kariérní, právní, sociálně-ekonomické poradny, ale také koučování, rozvoj studijních kompetencí nácvik relaxačních technik, základy mindfulness.

Od ledna 2023 se bude možné obrátit také ombudsmanku Univerzity Karlovy. Jste-li svědkem nebo obětí sexuálního obtěžování a z jakéhokoliv důvodu nechcete věc řešit na fakultě, můžete kontaktovat Mgr. Blanku Štefaničovou na emailu: obtezovani@ruk.cuni.cz.


Duševnímu zdraví, osvětě a prevenci se věnují spolky V jednom kole a Mater nostra. Spory nebo konfliktní situace Vám může pomoci vyřešit smírnou cestou také Mediační klinika realizovaná spolkem Studentská mediace Praha.

Další tipy na odbornou pomoc a důležité kontakty najdete například na stránkách organizace Nevypusť duši či na webu Opatruj se, který byl připraven odborníky z Národního ústavu duševního zdraví.

 

Jak byste chtěli dál rozvíjet fakultu nejen v oblasti well-being?
Napište nám, prosím, konkrétní náměty. Informace budou dostupné děkanovi a proděkance pro rozvoj fakulty