Oddělení komunikace a vnějších vztahů

Oddělení komunikace a vnějších vztahů

Oddělení komunikace a vnějších vztahů

 • propaguje aktivity fakulty a univerzity 
 • zajišťuje propagační předměty fakulty
 • připravuje tiskové zprávy
 • tvoří propagační a informační materiály (tištěné i elektronické)
 • dohlíží na dodržování jednotného grafického stylu
 • spravuje sociální sítě (Facebook, Instagram, Twitter)
 • spravuje fakultní webové stránky
 • pořizuje fotografickou dokumentaci ze života fakulty
 • organizuje fakultní akce pro veřejnost a studenty
 • podílí se na organizaci celouniverzitních akcí
 • vydává newsletter
 • organizuje kurzy pro veřejnost Juridikum a Univerzitu třetího věku.

E-mail: komunikace@prf.cuni.cz