Kurzy

Kurzy

Právnická fakulta pořádá kurzy zaměřené na další vzdělávání právníků i odborníků z dalších oborů a kurzy pro širokou veřejnost včetně Univerzity třetího věku.

Vyberte si z naší nabídky v levém menu.

 

KURZY JURIDIKUM

Studium ve specializovaných kurzech programu JURIDIKUM je určeno odborné i laické veřejnosti se ze zájmem o aktuální právní problematiku a změny v právním řádu.

V našich kurzech se vzdělávají právníci i odborníci z dalších oborů, například úředníci státní správy a samosprávy, kontrolních úřadů, daňoví poradci, mzdové účetní, personalisté, soudní tlumočníci, ale také podnikatelé či zaměstnanci dalších organizací.

Připravujeme jednorázové, krátkodobé i dlouhodobé kurzy v prezenční i online formě, včetně kurzů na klíč podle specifických potřeb.

Program celoživotního vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů)

Tento program celoživotního vzdělávání je určen uchazečům o studium v magisterském studijním programu na Právnické fakultě UK, kteří nebyli úspěšní v přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. O zařazení do programu rozhoduje děkan fakulty na základě výsledků přijímacího řízení, uchazeči jsou do programu zařazeni podle počtu získaných bodů. Program je dvousemestrální a účastníci programu absolvují studijní předměty spolu se studenty magisterského studijního programu.

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Kurz Univerzity třetího věku pořádá Právnická fakulta pro zájemce o právnickou problematiku z řad seniorů. Kurz Právo je dvousemestrální a jednotlivé přednášky se zaměřují na vybrané problémy z nejrůznějších oborů práva ( občanského, správního, obchodního, trestního, finančního) a sociální politiky. V průběhu kurzu se účastníci seznámí také s vybranými otázkami z dějinných oborů.

Studium jednotlivých předmětů na PF UK

Právnická fakulta nabízí také unikátní možnost studia jednotlivých předmětů vyučovaných současně v rámci denního magisterského studijního programu. Toto studium je určeno především k doplnění odborných znalostí a vědomostí absolventů středních a vysokých škol, zpravidla za účelem rozšíření jejich pracovní kvalifikace o specifickou právní problematiku.