JAK POSTUPOVAT

JAK POSTUPOVAT

PF UK nabízí studentům magisterského studia celou řadu možností, jak během studia vycestovat do zahraničí na studijní pobyty či stáže. Zde najdete podrobné informace o tom, kam a za jakých podmínek můžete během studia vyjet. Nejčastěji studenti vyjíždějí na zahraniční studijní pobyty či stáže v rámci programu Erasmus+ do evropských zemí, které jsou do programu zapojeny.

Je-li vám Evropa malá, můžete zvolit i některou z univerzit, se kterými je navázána spolupráce na základě mezifakultních nebo meziuniverzitních dohod. Studovat tak můžete třeba v USA, Mexiku, Japonsku či na Novém Zélandu. 

Informace o vypsání výběrových řízení pro obsazení míst na zahraniční studijní pobyty, včetně termínů, najdete vždy s dostatečným časovým předstihem ve sekci Aktualit na stránce Zahraničí na webových stránkách PF UK.


TIP

Pročtěte si, jaké další možnosti se nabízejí na základě mezivládních dohod či v rámci různých účelových stipendií.