Pro zaměstnance

Pro zaměstnance

Milé kolegyně, milí kolegové,
abychom vám usnadnili orientaci na novém pracovišti, připravili jsme pro vás základní informace o tom, „jak to chodí na PF UK“. 

Více informací pro zaměstnance v rámci celé Univerzity Karlovy najdete v Příručka pro zaměstnance, která vznikla díky projektu HR Award.

Zaměstnanecké benefity

 • 4 dny osobního rozvoje tzv. DOR dle OD č. 6/2020 - celé znění zde.                              
 • Příspěvek zaměstnavatele k penzijnímu připojištění nebo životnímu pojištění. Informace o podmínkách pro poskytování a výši příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění dle opatření děkana č. 12/2018, najdete na webu v sekci Zaměstnanci.
   
 • Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby dle opatření děkana č. 3/2008.
   
 • Multisport karta (informace na https://ipsc.cuni.cz/IPSC-295.html)
   
 • Možnost využívat všechny benefity určené zaměstnancům UK jako jsou slevy do divadel, využívání pobytových zařízení UK a další (více na https://ipsc.cuni.cz/IPSC-295.html)
 • Zaměstnanci mohou využívat posilovnu v suterénu budovy, domluva přímo s pracovníkem v posilovně po předložení karty zaměstnance
   
 • Sleva 10 % v kavárně Coffee Break (v přízemí vedle knihkupectví)
   
 • Příspěvek na stravování dle OD 19/2022
   
 • Knihovna – fakulta disponuje odbornou knihovnou s množstvím knih i časopisů nejen v češtině

Dovolená

 • Akademičtí zaměstnanci mají nárok na 40 dní dovolené
   
 • Neakademičtí zaměstnanci na 25 dní dovolené
   
 • V případě žádosti o neplacené volno či jinak nestandardní uvolnění, žádejte povolení u svých nadřízených v dostatečném předstihu
   
 • Formulář Dovolenka najdete na webu v sekci Zaměstnanci, formulář obdržíte také na osobním oddělení

Akademický rok

Výuka začíná na začátku října. Úplný harmonogram akademického roku je k dispozici na webových stránkách.
Aktuální pokyny vždy v opatření děkana.
 

IT oddělení

Najdete ve třetím patře (č. 335). Zaměstnanci tohoto oddělení řeší všechny problémy spojené s provozem počítačů, tiskáren, připojením k internetu, emaily, videopřenosy a další. 

Formuláře

Ve své práci se jistě budete setkávat s nutností vyplňovat různé formuláře. Může se jednat o „košilky“ k fakturám, uzavírání DPP s externími zaměstnanci, vyplňování žádostí o stipendia pro studenty či pomocné vědecké síly, zahraniční cesty a podobně. 

Všechny potřebné dokumenty najdete na webu v sekci Zaměstnanci – Formuláře. 
https://www.prf.cuni.cz/pro-zamestnance/zamestnanci-formulare
 

Jednotlivá oddělení a jejich činnost

 • Sekretariát fakulty – stará se o komunikaci s děkanem a tajemníkem, řeší organizaci některých akcí.
 • Oddělení ekonomické – zde se přijímají veškeré faktury, objednávky, proplácejí náklady a pracovní cesty a podobně. Najdete zde také pokladnu. 
 • Oddělení informačních technologií – spravuje web a další technologie, zajišťuje streamování a záznam přednášek, podílí  se technicky na některých akcích
 • Oddělení komunikace – zajišťuje komunikace interní i externí, obsah webu a sociálních sítí, propagační předměty a organizaci některých akcí
 • Oddělení pro vědu, výzkum a edici – zajišťuje administraci grantů, vědeckou činnost, publikační činnost
 • Oddělení pro zahraniční styky – zajišťuje kontakt se zahraničím pro studenty, pedagogy i neakademické pracovníky, podílí se na organizaci některých mezinárodních konferencí, programy Erasmus, LL.M. kurzy, kurzy v angličtině, koordinuje některé zahraniční pracovní cesty atd.
 • Oddělení provozní – zajišťuje údržbu, opravy, úklid budovy, pronájem prostor pro komerční účely
 • Oddělení studijní – zajišťuje vše spojené s přijímacím řízením, studiem
 • Oddělení zaměstnanecké – zajišťuje péči o zaměstnance, benefity, dovolené
   

Karta, heslo do sítě a jiné

Při nástupu do zaměstnání je klíčové si vyzvednout kartu zaměstnance, která vám umožní i další výhody a pro práci v rámci UK je klíčová. Vydává centrum výdeje karet v přízemí budovy PF UK (místnost č. 34). Spolu s kartou vám systém vygeneruje také číslo a heslo pro vstup do informačního systému UK, mailu  a podobně. 

CAS, SIS, WEBOVÉ STRÁNKY A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

CAS - Centrální autentizační služba UK
Systém slouží ke všem důležitým úkonům, jako je možnost připojit se k univerzitní wifi síti eduroam, spravovat emailové účty, přes systém se dostanete ke svým výplatním páskám (posílají se pouze elektronicky do systému), aktualizujete zde své kontaktní údaje atd.
https://ldap1.cuni.cz/ 
Jako přihlašovací jméno slouží vaše zaměstnanecké číslo, najdete ho na zaměstnanecké kartě. Heslo je vám zpočátku přiděleno a do daného časového limitu se musíte přihlásit a heslo si změnit. 

SIS – studijní informační systém
Pokud pracujete jako administrativní zaměstnanec, pravděpodobně nepřijdete se SIS příliš do styku. Pokud však na fakultu nastupujete do pozice pedagogické, budete systém využívat. Zde jsou k nalezení anotace předmětů, pedagogové, zapisují se zkoušky a podobně. Též je zde možné najít kontakty na studenty.
https://is.cuni.cz 
 

WEBOVÁ STRÁNKA PF UK

Najdete tu zajímavé články o dění na fakultě a také informace pro zaměstnance. V sekci aktuality na titulní stránce je přehled aktuálních zpráv, vyhlašovaných přihlášek ke grantům, konferencím a podobně, v kalendáři vpravo nahoře najdete blížící se akce.

Pokud se bude na vašem pracovišti něco zajímavého připravovat a chcete tuto informaci zpropagovat nebo nafotit, neváhejte kontaktovat oddělení komunikace. Fakulta také vydává zhruba třikrát ročně Newsletter, který je zasílán především absolventům. 
 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Právnická fakulta UK má svůj centrální facebookový účet: https://www.facebook.com/pravnickafakultauk 
Zde se umisťují pozvánky na akce, fotografie z událostí a další informace spíše méně formálního rázu určené studentům, pedagogům, ostatním zaměstnancům i absolventům.

Pro zájemce o studium funguje samostatná facebooková stránka: https://www.facebook.com/pfukuchazeci/ 

A samostatnou stránku má také anglický studijní program LLM: https://www.facebook.com/LLM-Programmes-in-Prague-Charles-University-335458699825511/   

Instagram PF UK najdete zde: https://www.instagram.com/pf_cuni