Absolventi

Absolventi

I po ukončení studia na PF UK je možné absolvovat praktickou stáž v zahraničí s finanční podporou z programu Erasmus+. Stáž je třeba si dohodnout samostatně, a to ještě v průběhu studia. Výše stipendia, které lze z programu Erasmus+ získat, se liší podle cílové země. Konkrétní měsíční sazby stipendia naleznete na webu konsorcia Educa International, o.p.s., které absolventské stáže za velkou část veřejných vysokých škol v ČR administruje.  

Absolventská stáž se započítává k délce pobytů v rámci programu Erasmus+, nezapomeňte si proto nejprve zkontrolovat počet dní, které jste během studia již strávili v zahraničí.

Kam na stáž

Praktickou stáž si můžete dohodnout u institucí, které sídlí v kterémkoliv členském státě EU, v Turecku, Makedonii, Norsku či Lichtenštejnsku. Existují však určité výjimky. Studenty na absolventské stáže nejsou oprávněny přijímat: 

  1. instituce a agentury EU, které mají vlastní program stáží; 

  1. organizace spravující programy EU (za účelem zamezení konfliktu zájmů a/nebo dvojího financování).

TIP

Praktické stáže si studenti často domlouvají u zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, u nevládních neziskových organizací, ve veřejném sektoru či v advokátních kancelářích. 

 

Stáže jsou určeny absolventům jak magisterského, tak doktorského studia. Podmínkou je, aby uchazeč byl až do podpisu účastnické smlouvy studentem PF UK. V době konání stáže naopak již zájemce studentem být nesmí. Stáž je možné si sjednat v rozsahu 30-40 hod. práce týdně, min. po dobu 2 měsíců, max. po dobu 1 roku. Stáž musí reflektovat ukončený studijní obor.  

Přihlásit se lze během posledního ročníku magisterského nebo doktorského studia. Přihláška se podává na zahraničním oddělení PF UK zpravidla ve vypsaných termínech (cca. čtvrtletně).  

K vyplněné přihlášce je třeba doložit strukturovaný životopis, motivační dopis a předběžný příslib přijetí na stáž od hostitelského subjektu (s uvedením očekávané délky stáže a její obsahové náplně). 

K výběrovému řízení na absolventské stáže Erasmus+ blíže Opatření děkana č. 12/2022, o pravidlech výběrových řízení pro obsazení míst na zahraniční mobility v programu Erasmus+ na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.