Erasmus+

Erasmus+

Absolventské stáže Erasmus+

Praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ je možné absolvovat i po ukončení studia na PF UK. I absolventské stáže jsou finančně podporovány z programu Erasmus+.  Absolventskou stáž je však třeba si zajistit ještě v průběhu studia.

Stáže jsou určeny absolventům jak magisterského, tak doktorského studia. Podmínkou je, aby uchazeč byl až do podpisu účastnické smlouvy studentem PF UK. V době konání stáže naopak již zájemce studentem být nesmí. Stáž je možné si sjednat v rozsahu 30-40 hod. práce týdně, min. po dobu 2 měsíců, max. po dobu 1 roku. Stáž musí reflektovat ukončený studijní obor.

Výše stipendia, které lze z programu Erasmus+ získat, se liší podle cílové země.

 • 750 EUR/měsíc
 • Belgie
 • Dánsko
 • Finsko
 • Francie
 • Irsko
 • Island
 • Itálie
 • Lucembursko
 • Německo
 • Nizozemsko
 • Norsko
 • Portugalsko
 • Rakousko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Švédsko
 • 630 EUR/měsíc
 • Bulharsko
 • Estonsko
 • Chorvatsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Maďarsko
 • Polsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Turecko

Řadu informací a nabídek k této formě mobility naleznete na webu konsorcia Educa International, o.p.s., které absolventské stáže za velkou část veřejných vysokých škol v ČR administruje.

Praktickou stáž si můžete dohodnout s institucí, která sídlí v kterémkoliv členském státě EU nebo v Turecku, Makedonii, Norsku či Lichtenštejnsku. Existují však určité výjimky, na praktickou stáž nemohou absolventa přijmout:

 • instituce a agentury EU, které mají vlastní program stáží;
 • organizace spravující programy EU (za účelem zamezení konfliktu zájmů a/nebo dvojího financování).
TIP

Praktické stáže (studentů i absolventů) se často uskutečňují u zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, u nevládních neziskových organizací, ve veřejném sektoru či v advokátních kancelářích.

 

Jak na to?

Přihlášku lze podat během posledního ročníku magisterského nebo doktorského studia. Přihláška se podává na zahraničním oddělení zpravidla ve vypsaných termínech (cca. čtvrtletně).

K vyplněné přihlášce je třeba doložit strukturovaný životopis, motivační dopis a předběžný příslib přijetí na stáž od hostitelského subjektu (s uvedením očekávané délky stáže a její obsahové náplně).

Podmínky výběrového řízení na absolventské stáže v rámci programu Erasmus+ jsou uvedeny v  Opatření děkana č. 12/2022.