Studijní oddělení

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Studijní oddělení naleznete v přízemí v pravé části budovy (řeka) na Právnické fakultě, nám. Curieových 901/7, Praha 1.

Pokud Vaše referentka nebude přítomna, potvrzení o studiu Vám potvrdí kterákoliv její kolegyně.

Studijní oddělení prosím navštěvujte pouze v úředních hodinách. Ani jedna referentka nemůže současně obsluhovat, vyřizovat telefony, odpovídat na e-maily a vést administrativu. V závažných případech se na návštěvách se svou referentkou vždy předem domluvte. Veškerá podání ve studijních záležitostech předávejte prostřednictvím podatelny PF UK.

Vedoucí studijní oddělení

Přijímací řízení, kurz CŽV

Referát doktorského studia a stipendií

REFERÁT RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ

Referát magisterského studia

Aktuality