Hraniční prospěchový průměr pro stipendia za vynikající studijní výsledky

Hraniční prospěchový průměr pro stipendia za vynikající studijní výsledky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás informoval, že hraniční prospěchový průměr pro stipendia za vynikající studijní výsledky přiznaná v akademickém roce 2022/2023 je 1,31.
Způsob stanovení výše stipendia bude na návrh děkana projednán na zasedání akademického senátu dne 08. 12. 2022.

Studentky a studenti, kteří splnili všechny podmínky pro přiznání stipendia včetně dosaženého váženého prospěchového průměru za bezprostředně předcházející ročník a vznikl jim nárok na stipendium za vynikající studijní výsledky, budou do 06. 12. 2022 informováni e-mailem. Následně jim bude do 11. 12. 2022 odesláno rozhodnutí o přiznání stipendia prostřednictvím SIS. Rozhodnutí si studenti mohou zobrazit v modulu Osobní údaje/Písemnosti. Prostřednictvím SIS se rovněž mohou studenti vzdát práva podat odvolání proti rozhodnutí o přiznání stipendia.

Studentům, kterým rozhodnutí o přiznání stipendia nabude právní moci do 16. 12. 2022 (tj. student se v SIS do 16.12.2022 vzdá práva na odvolání), bude stipendium vyplaceno do 22. 12. 2022 na bankovní účet uvedený v SIS.

Vážený prospěchový průměr není uváděn v SIS. Způsob výpočtu a rozdíl mezi prospěchovým průměrem a váženým prospěchovým průměrem naleznete zde.

Mgr. Miroslav Sojka
vedoucí studijního oddělení