LL.M. v češtině

 

PF UK připravuje od zimního semestru akademického roku 2024/2025
otevření čtyř českojazyčných specializací programu LL.M.,
a to ve specializacích Zdravotnické právo, Sportovní právo a Právní ochrana dat 

Nová specializace Daňové právo.

Program bude uskutečňován v kombinované formě výuky.

Více informací ke specializacím ZDE

 Tyto specializace jsou nabízeny paralelně s anglickojazyčnými specializacemi programu LL.M. (viz www.prf.cuni.cz/llm).

Program je uskutečňován na základě § 60a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
(vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech).

 

Přihláška ke stažení ZDE

 

Kontakty

DALŠÍ KONTAKTY

Email: llmcz@prf.cuni.cz