Kurzy pro veřejnost Juridikum

Kurzy pro veřejnost - Juridikum

JURIDIKUM – kurzy a semináře pro odbornou i laickou veřejnost zaměřené na aktuální právní problematiku a změny v právním řádu.

Připravujeme jednorázové, krátkodobé i dlouhodobé kurzy v prezenční i online formě, včetně kurzů na klíč podle specifických potřeb organizací.

Aktuální nabídka kurzů

Proč kurzy JURIDIKUM

  • vysoká úroveň garantovaná kvalifikovanými odborníky z řad učitelů Právnické fakulty UK a předními odborníky z právní praxe
  • nejnovější poznatky právní vědy, rozšíření a prohloubení znalostí v jednotlivých právních odvětvích či v konkrétní oblasti
  • prohloubení kvalifikace a odborné specializace v různých povoláních i každodenním životě
  • osvojení praktických dovedností a uplatnění nabytých vědomostí v praxi
  • osvědčení nebo potvrzení o absolvování kurzu

Komu jsou kurzy určeny

  • úředníkům státní správy a územních samosprávných celků
  • advokátům, soudcům, státním zástupcům, policejním složkám
  • daňovým poradcům, soudním tlumočníkům, exekutorům
  • zaměstnancům soukromých firem, médií, neziskových organizací
  • zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti

 

Neváhejte se na nás obrátit s dotazy či poptávkou kurzu dle vašich potřeb.

Těšíme se na společnou cestu za vzděláním.

 

Kontaktní osoba

Bc. Hana Vařeková
Referentka celoživotního vzdělávání
e-mail: varekova@prf.cuni.cz 
tel.: 221 005 504
www.juridikum.cz

 

Aktuality