Juridikum pořádá kurz: Tvorba, prosazení a aktualizace etického kodexu

Juridikum pořádá kurz: Tvorba, prosazení a aktualizace etického kodexu

Tvorba, prosazení a aktualizace etického kodexu

nastavení správného tónu etických požadavků, závazků a pravidel pro vaši organizaci

 

Datum a čas   28. 01. 2022 a 20. 05. 2022, 9:00 - 12:30

Přednášející    PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.

Místo konání  online-platforma MS Teams

Komu je kurz určen

Vedoucím pracovníkům podniků, úřadů či představeným ve státní správě; pracovníkům útvarů péče o lidské zdroje; pověřeným pracovníkům pro oblast organizační kultury a podnikové etiky či etiky ve veřejné správě, členům etických komisí

Náplň kurzu

V tomto kurzu se vrátíme k základům a účelu etického kodexu, jeho obsahu a operacionalizaci. Dále se budeme hlouběji zabývat tím, jak využít etický kodex při vedení lidí v organizaci (firmě, úřadu apod.) a jakým způsobem kodex aktualizovat.

Program kurzu

  1. Charakteristika (definice) a funkce etického kodexu
  2. Klasifikace kodexů etiky
  3. Význam etického kodexu
  4. Tvorba etického kodexu a jeho operacionalizace
  5. Aktualizace etického kodexu
  6. Role etického kodexu v etické infrastruktuře organizace, etické politice organizace, integritě
  7. Úloha etického kodexu v etickém rozhodování, význam etických kompetencí a etických principů

Certifikát  osvědčení o absolvování kurzu

Cena   1 890 Kč

Kontaktní osoba  Bc. Hana Vařeková, varekova@prf.cuni.cz, 221 005 504, 778 961 096

Přihlášení ZDE