Juridikum pořádá kurz: Společenská odpovědnost podniku (CSR)

Juridikum pořádá kurz: Společenská odpovědnost podniku (CSR)

Společenská odpovědnost podniku (CSR)

 

Datum a čas   04. 02. 2022 a 27. 05. 2022, 9:00 - 12:30

Přednášející    PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.

Místo konání  online-platforma MS Teams

Komu je kurz určen

Členům správních orgánů, řídícím pracovníkům podniků a úřadů; pracovníkům útvarů péče o lidské zdroje; pověřeným pracovníkům pro oblast organizační kultury a etiky, ombudsman pro zaměstnance

Náplň kurzu

V tomto kurzu se zaměříme na význam, strukturu a rozsah společenské odpovědnosti podniku, ale také na vztah mezi etikou a odpovědností, dále na vazby mezi etickou odpovědností a odpovědností za skládání účtů. Pozornost bude věnována také vztahům společenské odpovědnosti podniku a kulturně-etických aspektů corporate governance a teorie zájmových skupin.

Program kurzu

  1. Etika a odpovědnost v podnikání a podniku
  2. Základy etické odpovědnosti organizace
  3. Vztah etické odpovědnosti a odpovědnosti za skládání účtů
  4. Význam, struktura a rozsah společenské odpovědnosti
  5. Krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá společenská odpovědnost
  6. Vztah společenské odpovědnosti podniku ke kulturně-etickým aspektům corporate governance a k teorii zájmových skupin

Certifikát  osvědčení o absolvování kurzu

Cena  1 890 Kč

Kontaktní osoba   Bc. Hana Vařeková, varekova@prf.cuni.cz, 221 005 504, 778 961 096

 

Přihlášení ZDE