Juridikum pořádá kurz: Pozemkové právo. Vybrané otázky právních vztahů k pozemkům II.

Juridikum pořádá kurz: Pozemkové právo. Vybrané otázky právních vztahů k pozemkům II.

Pozemkové právo. Vybrané otázky právních vztahů k pozemkům II.
Oprávnění a povolení stavět aneb specifika výstavby na cizích pozemcích

Datum a čas konání:    20. 1. 2022

Místo konání:  
Právnická fakulta, Univerzita Karlova Praha, nám. Curieových 901/7, Praha 1

Přednášející:
JUDr. Martina Franková, Ph.D.

Komu je kurz určen:

Kurz je vhodný jak pro posluchače z řad státní správy, zejména pro úředníky stavebních úřadů, tak pro posluchače ze soukromého sektoru, zejména pro ty, kteří se se zabývají přípravou nových developerských záměrů. Kurz je dále určen zájemců z řad odborné veřejnosti.

Náplň kurzu:

Cílem studia je seznámit posluchače s vybranými aspekty právních vztahů pozemků se zaměřením na otázky staveb na cizích pozemcích. právní úpravou problematiky staveb na cizích pozemcích, zejména s povolením a oprávněním stavět na cizím pozemku, upozornit je na problémové otázky právní úpravy a na jejich řešení. Téma kurzu je průřezového charakteru a zabývá se jak veřejnoprávními, tak soukromoprávními aspekty.

Program:

 • Stavby na cizím pozemku, rozdíl mezi povolením a oprávněním stavět, specifika umisťování
  a povolování staveb na cizích pozemcích

   
 • Souhlas vlastníka - § 184a stavebního zákona
   
 • Specifika změn staveb ve správě SVJ z pohledu dokládání souhlasu vlastníka
  pro účely umisťování nebo povolování
   staveb
   
 • Oprávnění stavět
   
 • Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty řešení nepovolených
  a neoprávněných staveb na cizím pozemku

   
 • Soukromoprávní námitky v řízeních podle stavebního

Více ZDE

 

Certifikát: Osvědčení o absolvování kurzu

Cena:  2 290 Kč                      

Kontaktní osoba:  Bc. Hana Vařeková, varekova@prf.cuni.cz, 221 005 504, 778 961 096