Absolventi

Absolventi

Přidejte se do klubu alumni Právnické fakulty UK!

Právnická fakulta UK zakládá klub pro všechny své absolventky a absolventy. Nezáleží, kdy jste studium dokončili, nezáleží na vašem věku! Nezáleží, v kterém právním oboru se pohybujete, jestli se věnujete zcela jiné profesi nebo jste třeba již v důchodu!  Klub alumni je otevřen všem absolventům PF UK.

● Klub Alumni je určen pro české i zahraniční absolventy magisterských a doktorských programů

● Můžete být zároveň členy univerzitního Klubu alumni a využívat benefitů  

https://cuni.cz/UK-9201.html

● Dozvíte se o všem zajímavém, co se na fakultě děje

● Pozvánky na společenské akce, kulturní události, setkání se zajímavými hosty

● Možnost být v kontaktu s bývalými spolužáky, pedagogy i současnými osobnostmi PF UK

Členství v klubu je zdarma. Stačí pouze vyplnit PŘIHLÁŠKU. Máte kamarády či příbuzné, kteří jsou také našimi absolventy? Přiveďte je s sebou!

Případné dotazy pište na komunikace@prf.cuni.cz