Oddělení informačních technologií

Agenda oddělení informačních technologií

a) správu a zajištění softwarové podpory, a to

 • správu datové sítě a její ochranu před útoky z internetu,
 • správu síťového operačního systému Micro Focus včetně systému konfigurace koncových stanic Micro Focus Zenworks,
 • správu bezdrátové sítě zapojené do mezinárodního projektu eduroam a dalších konferenčních sítí,
 • správu fakultního YouTube kanálu, podporu MS Teams a Zoom při výuce, zkoušení, zasedáních a konferencích,
 • správu úřední desky,
 • instalaci a konfiguraci právních informačních systémů,
 • provozování systému na zpoplatnění tisku a kopírování,
 • provozování systému na kontrolu vstupů do budovy,
 • správu kamerového systému,
 • správu vyvolávacího systému studijního oddělení,
 • konfiguraci kopírovacích strojů a tiskáren,
 • dohled nad systémy osvětlení a zabezpečení budovy,
 • správu telefonní ústředny a telefonů,
 • konfiguraci Studijního informačního systému včetně hlášení chyb, řešení problémů a návrhů na zlepšení,
 • správu, konfiguraci a podporu pro fakultní Moodle,
 • konfiguraci systémů pro evidenci osob a majetku a instalaci certifikátů,
 • technickou správu internetových stránek fakulty, knihovny, newsletteru a dalších projektových a konferenčních stránek,
 • zálohování dat uživatelů,
 • zajištění přijímacího řízení po technické stránce.

b) správu a zajištění technického vybavení, a to

 • obměnu technického vybavení včetně součinnosti při výběru dodavatele,
 • správu pracovních stanic a notebooků,
 • správa multimediálních místností a techniky,
 • správu kamer pro nahrávání nebo streamování přednášek a konferencí,

c) správa natáčecího studia,
d) tiskařské služby,
e) organizace služeb v počítačových učebnách.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Potřebujete-li poradit se studijním informačním systémem, moodlem, distanční výukou či dalšími službami nebo nemáte toner, nelze zapnout počítač, netiskne tiskárna, pište na email itpodpora@prf.cuni.cz.