Provozní oddělení

Agenda provozního oddělení

a) sestavuje v součinnosti s tajemníkem fakulty rozvahu příjmů a výdajů fakulty, a to v oblasti provozní, přičemž sleduje a vyhodnocuje její čerpání,
b) zajišťuje provoz a údržbu budovy fakulty včetně technologických jednotek,
c) zajišťuje úklid budovy fakulty,
d) zajišťuje odpadové, skladové a klíčové hospodářství,
e) agendu autodopravy,
f) agendu vrátnice,
g) agendu šatny,
h) zpracovává statistické přehledy, finanční prognózy, analýzy, kalkulace a výkazy v rámci čerpání energií a energetických úspor provozu objektu,
i) organizačně zajišťuje pronájmy prostor,
j) odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu,
k) spolupracuje s

  • ekonomickým oddělení při inventarizaci a vyřazování nebo likvidaci inventarizovaných předmětů,
  • třetími osobami zajišťující chod objektu,
  • tajemníkem fakulty v rámci přípravy a realizace investičních akcí.