Katedra ústavního práva

Katedra ústavního práva

Katedra ústavního práva zajišťuje výuku povinných předmětů ústavní právo (I., II. a III.) a státověda. Státověda je "vědou o státě", jehož výklad směřuje k poznání struktury státu, jeho možných způsobů uspořádání, původu a vývoji jednotlivých institutů, stát a vztah stát-občan charakterizujících. Ústavní právo je předmětem zabývajícím se především výkladem Ústavy, Listiny základních práv a svobod a dalších součástí ústavního pořádku, ale i dalších úzce souvisejících právních předpisů.

Další informace k výuce

  • Cílem studia je tak sledování kořenů a původu jednotlivých ústavních institutů, jakož i rozbor základních vztahů mezi občanem, státem a mezi ústavními orgány navzájem.
  • Katedra vedle svých základních kursů zajišťuje i výuku řady povinně volitelných a volitelných předmětů.
  • Katedra též vede předstátnicovou výuku z ústavního práva a diplomový seminář; garantuje doktorský studijní program „Ústavní právo a státověda“, v rámci rigorózního řízení se pak jedná o tematický okruh „Ústavní právo“.