Ekonomické oddělení

Agenda ekonomického oddělení

a) sestavuje v součinnosti s tajemníkem fakulty rozvahu příjmů a výdajů fakulty, sleduje a vyhodnocuje její čerpání,
b) zpracovává statistické přehledy, finanční prognózy, analýzy, kalkulace a výkazy s ekonomickou problematikou,
c) zajišťuje finanční toky fakulty,
d) vykonává kompletní vedení účetní a daňové agendy zejména jde o měsíční a roční účetní závěrky a daňová přiznání a jiné obdobné dokumenty,
e) zajišťuje tvorbu a zpracování vydaných a přijatých faktur a daňových dokladů,
f) provádí hotovostní operace,
g) provádí bezhotovostní operace,
h) agendu tuzemských a zahraničních cest pracovních cest,
i) správu a evidenci majetku včetně jeho inventarizace,
j) provoz pokladny,
k) spolupracuje s

  •  řešiteli grantů a projektů,
  •  externím auditorem a s auditory v rámci univerzity,
  • daňovým poradcem v rámci univerzity,
  • tajemníkem fakulty v rámci přípravy investičních akcí,
  • ekonomickým odborem rektorátu,
  • studijním oddělením v souvislosti s kontrolou pohledávek za studenty.