Odborová organizace

Odborová organizace

Členové výboru Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Předseda

prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
/Katedra občanského práva/

Členové prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
/Katedra finančního práva/
 
Alena Vacková
Kontrolní komise PhDr. Milena Horálková
/předseda, Katedra jazyků/
 

Klára Fialová
/člen/

Kontaktní adresa salac @ prf.cuni.cz
   

Nástěnka

 

Vážené členky, vážení členové odborové organizace na PF UK

Vzhledem ke skutečnosti, že jedna z dosavadních členek výboru ZO VOS rezignovala v souvislosti s ukončením pracovního poměru na PF UK, rozhodl výbor ZO VOS o vypsání doplňovacích voleb do výboru ZO.

V Y H L Á Š E N Í doplňovacích V O L E B do výboru ZO VOS na PF UK Návrhy je možné podávat e-mailem na adresu : salac@prf.cuni.cz, a v kopii horalkov@prf.cuni.cz od zveřejnění tohoto vyhlášení, do 19.12.2023 do 19 hodin.

Volby proběhnou ve středu 20.12.2023 v době od 9 – 11 a 13 – 15.

Volební urna bude v tuto dobu umístěna v pokladně PF UK ( 1.patro, hosp.odd.)

Těšíme se na vaši účast.
V Praze dne 13.12.2023
VOS ZO na PF UK


Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si vás oslovit se dvěma sděleními :

  1. VOS ZO je členem Koordinační odborové rady UK. Tato KOR přijala následující usnesení :  KOR UK podporuje stávku školských odborů dne 27.11.2023. VOS ZO se rozhodl, že stávku našich kolegyň a kolegů ze školských odborů symbolicky podpoříme ( oni nás také podpořili).
  2. KOR bude jednat s vedením UK ohledně vnitřního mzdového předpisu - prosíme o možné náměty, připomínky ......termín je do 29.11.2023 na adresu : odbory@prf.cuni.cz  a v kopii na salac@prf.cuni.cz

S pozdravem  výbor VOS, ZO na PF UK

 


Schůze 7.6.2023 od 12 hodin v č. dv. 38

------------------------------------------------------------------------------

Výbor ZO projednal a schválil změnu Zásad ohledně poskytování konkrétních příspěvků, konkrétně se jedná o
a) navýšení příspěvku pro děti na Vánoce na 1 000,-Kč
b) navýšení proplacení vitamínů na 500,- Kč
c) navýšení na proplacení z oblasti kultury na 50 %, maximálně však na 1 000,-Kč
d) navýšení na sportovní vyžití - na 50 %, maximálně však na 1 000,-Kč

Ve všech shora uvedených případech i nadále platí, že příspěvek je možné poskytnout pouze jednou za rok.

Dokumenty
Název souboru Přípona Vytvořeno
Nabídka dovolené - léto 2022 (164.9 KB) pdf 14. 7. 2022
Zemřela JUDr. Marie Vanduchová (411.45 KB) pdf 25. 2. 2020
Dopis předsedy Odborové organizace 27.9.2017 (13.33 KB) docx 22. 8. 2019
Pozvánka na odborovou schůzi 14. 5. 2018 (14.44 KB) docx 22. 8. 2019
Pokyn k implementaci GDPR (12.61 KB) docx 22. 8. 2019
Pozvánka na odborovou schůzi 14. 5. 2018 (17 KB) docx 22. 8. 2019
Kolektivní smlouva.pdf (13.53 MB) pdf 23. 5. 2023
Směrnice o zpracování osobních údajů ZOPFUK (87 KB) doc 22. 8. 2019
Zápis z výroční členské schůze Odborové organizace na PF UK „Pobočný spolek“, člen Vysokoškolského odborového svazu (19.03 KB) docx 22. 8. 2019
Kolektivní smlouva (12.4 KB) docx 19. 5. 2023