Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku nabízí seniorům možnost získat zajímavé poznatky z různých oborů práva
i praktické právní dovednosti.

Čím vás obohatí kurzy Univerzity třetího věku na Právnické fakultě UK:

  • Srozumitelnou formou získáte zajímavé poznatky
    z různých právních oborů od předních odborníků
  • Osvojíte si užitečné právní dovednosti, které vám pomohou v mnoha životních situacích
  • Lépe porozumíte aktuálním právním i společenským situacím
  • Setkáte se se zajímavými lidmi a navážete nové společenské kontakty
  • Aktivně využijete volný čas a užijete si radost ze vzdělání
  • Budete se pohybovat v inspirativním prostředí prestižní vysoké školy

Na univerzitu třetího věku na PF UK se mohou hlásit zájemci v důchodovém věku se středním vzděláním ukončeným maturitní zkouškou. Po úspěšném absolvování programu získají účastníci osvědčení Univerzity Karlovy.
 

Přihlašování ZDE
 

Programy U3V na Univerzitě Karlově upravuje:

 

Kontaktní osoba:
Bc. Hana Vařeková
Referentka celoživotního vzdělávání
email: varekova@prf.cuni.cz
tel.: 221 005 504