Katedra finančního práva a FV

Katedra finančního práva a finanční vědy

Katedra finančního práva a finanční vědy zajišťuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy pedagogickou a vědeckou činnost v jednotlivých podoborech finančního práva (daňové právo, rozpočtové právo, dotační právo, měnové právo, devizové právo, právo finančního systému, bankovní právo, pojišťovací právo, právo kapitálového trhu).

V rámci magisterského studijního programu Právo a právní věda zajišťuje výuku povinných předmětů Finanční právo I a Finanční právo II a řady dalších povinně volitelných předmětů z oblasti finančního práva a finanční vědy (např. Bankovní právo, Pojišťovací právo, Daňové právo procesní, Rozpočtové právo, Finanční věda a daňová teorie, Účetnictví pro právníky aj.). Na katedře studenti zpracovávají diplomové práce z oblasti finančního práva.

Katedra také garantuje doktorský studijní program „Teoretické právní vědy - Finanční právo a finanční věda“ a zajišťuje státní rigorózní zkoušku v tematickém okruhu Finanční právo.

Katedra spolupracuje s obdobnými pracovišti na jiných vysokých školách a fakultách v České republice (např. Právnická fakulta Masarykovy Univerzity, Fakulta financí a účetnictví VŠE) i v zahraničí (např. Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Fakulta práva a správy Univerzity Mikołaja Kopernika v Toruni). Zmínit je možné i dlouholetou spolupráci s Komorou daňových poradců, Ministerstvem financí a Českou národní bankou.

Členové katedry se zapojují do řešení grantů a projektů, pravidelně publikují a katedra pořádá semináře pro odbornou veřejnost na aktuální témata.

Facebook katedry