Juridikum PF UK pořádá Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR: Řízení o přestupcích

Juridikum PF UK pořádá Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR: Řízení o přestupcích

Řízení o přestupcích

Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR


Datum a čas konání:

Řízení o přestupcích I. a II. - 
únor 2022


Místo konání:
 

Právnická fakulta, Univerzita Karlova Praha, nám. Curieových 901/7, Praha 1

Prezenční a online forma


Komu je kurz určen:     

Kurz je určen pro úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků, ústředních a místních správních úřadů, advokátním kancelářím i dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti.


Náplň kurzu:

Účastnící se seznámí s právní úpravou řízení o přestupcích, s aplikačními problémy u jednotlivých procesních institutů, s příslušnou judikaturou správních soudů a Ústavního soudu, teoretické znalosti si procvičí na praktických příkladech.


Program:


Řízení o přestupcích I.              

 • Prameny právní úpravy,
 • Příslušnost správních orgánů
 • Účastníci řízení, procesní nástupnictví
 • Postavení obviněného
 • Postavení poškozeného a adhezní řízení
 • Procesní způsobilost účastníků řízení
 • Zahájení a průběh řízení o přestupcích

více ZDE


Řízení o přestupcích II. 

 • Společné řízení
 • Příkazní řízení
 • Skončení řízení o přestupku
 • Rozhodnutí o přestupku a jeho náležitosti
 • Odvolací řízení
 • Přezkumné řízení

více ZDE

 

Certifikát:                    

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu /prezenční forma/,
osvědčení o účasti /online forma/


Cena:                             2 290 Kč                      


Kontaktní osoba:         Bc. Hana Vařeková, varekova@prf.cuni.cz, 221 005 504, 778 961 096