Všeobecné informace

Sekretariát Juridika

Všeobecné informace

Studium ve specializovaných kurzech pořádaných JURIDIKEM je určeno především pro absolventy právnických fakult, ale i ostatních vysokých škol. Možné je přijmout ke studiu i absolventy středních škol. U jednotlivých kurzů je uvedeno, pro jakou cílovou skupinu účastníků je kurz určen.

Přijetí do kurzu není podmíněno zkouškou ani žádným jiným ověřením znalostí posluchačů. Závazná přihláška se u jazykových kurzů podává pouze elektronicky u ostatních je možno  i mailem. Přihlášky je nutno zaslat co nejdříve, vzhledem k omezenému počtu míst. 

Kurz bude zahájen, pokud se přihlásí alespoň 15 účastníků. V odůvodněných případech může proděkanka rozhodnout o konání kurzu i při menším počtu účastníků. K omezení počtu zájemců může dojít pouze v důsledku prostorového limitu v daném kurzu. V takovém případě rozhoduje pořadí podaných přihlášek.

Cena kurzu uvedená v nabídce za jednoho účastníka je stanovena dohodou podle zákona 526/90 Sb., o cenách. Hradí se po obdržení mailové výzvy bankovním převodem před zahájením kurzu. Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 1, č.ú: 85738011/0100

Po úspěšném absolvování kurzu, tj. po vykonání zkoušky, kolokvia, obhajobě předložené práce, příp. testu (u každého kurzu je zakončení odlišné), získá posluchač osvědčení o absolvování kurzu. Některé z kurzů, pokud je to u nich výslovně uvedeno, jsou zakončeny vydáním potvrzení. V některých kurzech je součástí kurzovného odborná literatura, popř. podkladový studijní materiál.

Veškerá výuka probíhá v budově Právnické fakulty.

V budově fakulty je prodejna právnické literatury.