Kariérní poradna

Kariérní poradna

Kariérní poradenství

Úterý

16:00 – 20:00, místnost č. 118,
Andrea Csirke nebo Alice Müllerová

kariera.poradna@prf.cuni.cz

Pokud se nemůžete na dohodnutou konzultaci dostavit, dejte nám vědět minimálně 24 hodin předem. Nebudete tak blokovat místo dalším zájemcům.

 


 

Přemýšlíte o tom, co a jak dál?

Potřebujete si ujasnit další kroky ve svém studiu? Snažíte se skloubit práci a studium? Navštivte nově založené Kariérní centrum naší fakulty a prodiskutujte svá témata s našimi kariérovými poradci.

Ujasníte si priority a motivaci ke studiu. Naplánujete si svou strategii pro výběr volitelných předmětů. Pomůžeme vám s výběrem stáží a praxe a zhodnotit tuto zkušenost pro vaše další studium a profesní dráhu. Zamyslíte se nad tím, co pro vás znamená dobrá práce.

Nabízíme vám možnost pracovat na rozvoji svých kompetencí, které vám umožní lépe zvládat studium, plánovat a rozhodovat se o dalších krocích na vaší profesní a životní cestě.

 

Témata pro kariérové poradenství

A. Priority a motivace

 • Vybral/-a jsem si dobře?
 • Jak si zařídit školu, aby mě naplňovala?
 • Skloubení studia, práce a dalších životních rolí.

B. Strategie výběru volitelných předmětů

 • Kritéria pro výběr?
 • Mapování vlastních zájmů a preferencí.

C. Výběr a hodnocení odborné praxe v profesním portfoliu

 • Pomoc s výběrem praxe a s jejím zhodnocením - jak jí reflektovat a zhodnotit pro svůj další profesní rozvoj.
 • Práce s reflexním portfoliem při rozhodování o profesním zaměření.

D. Kariérový rozvoj neboli podpora rozvoje kariérových kompetencí

 • Co je pro mě dobrá práce, jak ji hledat?
 • Jak začít pracovat?
 • CV jako moje vizitka, motivační dopis, příprava na pohovor.
 • Jak fungovat v pracovních vztazích? 

 

 


 

A

Andrea Csirke působí jako kariérový poradce, lektor v oblasti kariérového poradenství a metodik kariérového poradenství na školách, t. č. na volné noze. Zároveň je studentkou doktorského studijního programu na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání při Pedagogické fakultě UK. Je zapojená do různých projektů neziskových organizací týkajících se kariérového poradenství. V rámci implementace krajských akčních plánů zaměřených mj. na podporu kariérového poradenství na školách spolupracuje s některými kraji jako je Středočeský a Jihočeský kraj. Je spoluzakladatelkou profesního Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s. a spolu se svými kolegy pracuje na rozvoji standardů kvality v kariérovém poradenství a nástrojů pro profesní rozvoj kariérových poradců.

 


 

foto

Alice Müllerová působí jako kariérová poradkyně na volné noze a lektorka kariérového poradenství pro různé cílové skupiny klientů i pro kariérové poradce. V průběhu své profesní dráhy pracovala v Centru Euroguidance, kde získala inspirace z oblasti rozvoje kariérového poradenství v zemích EU. Je zapojená do řady projektů neziskových a příspěvkových organizací. Je také spoluzakladatelkou Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z. s., kde je spolurealizátorkou projektu Kvalita v kariérovém poradenství a dalších aktivit Sdružení.