Psychologická poradna pro studenty PF UK

poradna

Psychologická poradna pro studenty PF UK

Psychologické poradenství

 

Úterý:  

9:00 – 13:00, místnost č. 118, Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková

poradna.utery@prf.cuni.cz

 

Středa:     

16:00 – 20:00, místnost č. 118, MUDr. Mgr. Štěpánka Pabiánová

poradna.streda@prf.cuni.cz

 

Čtvrtek:

8:00 – 12:00, místnost č. 118, MUDr. Petra Ročková, Ph. D.

poradna.čtvrtek@prf.cuni.cz

 

Studentům PF UK je poradenství k dispozici ZDARMA.

 


Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červínková

Díky psychologickému vzdělání objevila světlinu, že nechat si efektivně pomoct je skutečně možné. Specializuje se na léčbu depersonalizace, úzkosti, deprese, syndromu vyhoření, poruchy příjmu potravy, regulaci emocí etc. Vystudovala psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.  Dále právo a mezinárodní vztahy. Psychoterapeutický výcvik v psychodynamice. Je členkou České psychoterapeutické společnosti a Společnosti psychosomatické medicíny.

MUDr. Mgr. Štěpánka Pabiánová

Je absolventkou 1. lékařské fakulty a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je frekventantkou výcviku v kognitivně behaviorální terapii Odyssea- Mezinárodního institutu KBT, má za sebou kurz základů transakční analýzy. V současné době pracuje jako lékařka v  Psychiatrické nemocnici Bohnice. Mimo psychiatrickou nemocnici se zajímá především o zvládání stresu  způsobeného studijním a pracovním zatížením a úzkostné poruchy. Poskytuje jak psychoterapeutické, tak psychiatrické služby, a to v českém a anglickém jazyce.

MUDr. Petra Ročková, Ph. D.

Absolvovala 1. Lékařskou fakultu University Karlovy a téměř 20 let pracuje na neurologickém oddělení nemocnice v Motole, kde se věnuji převážně pacientům s roztroušenou sklerózou. Ve snaze o zlepšení komunikace s pacienty nejprve absolvovala kurz koučinku, a následně absolvovala 5ti letý sebezkušenostní výcvikový program v psychoterapii v dynamickém směru. Psychoterapii chápe jako možnost dopřát si čas v bezpečném nehodnotícím prostředí, kde si klient hledá a nachází cestu životem, která je pro něj nejpřijatelnější. K tomu, jak se v životě cítíme, velkou měrou přispívají mezilidské vztahy, které nás od malička formují a v dospělosti ovlivňují. I v terapii je pro ni důležitá práce na vztahu s klientem, který může být katalyzátorem změny.