Národní strategické dokumenty

Národní strategické dokumenty

PF UK vychází jak ze Strategického záměru MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021, tak i ze  Strategického záměru Univerzity Karlovy 2021-2025, navazuje na ně a dále je konkretizuje a rozvíjí dle specifických potřeb fakulty.