Komise pro strategii

Komise pro strategii

Komise pro strategii (KoStra) je poradní komisí děkana, spolupracuje s proděkankou pro rozvoj fakulty. Základními dokumenty pro její činnost jsou Strategický záměr PF UK, program děkana prof. Boháče, Strategický záměr UK a Strategický záměr MŠMT. Komise působí v oblasti rozvoje fakulty (rozvoj = investice do budovy, investice do lidí, strategické plánování). 

Komise se schází 3-4 v každém akademickém roce, a mezi hlavní náplň její činnosti patří spolupráce na přípravě plánů realizace Strategického záměru PF UK pro rok 2021–2025 či připomínkování dílčích projektů věnujících se rozvoji fakulty. Klíčové bude i její zapojení do přípravy Strategického plánu PF UK pro rok 2026–2030.

Jmenný seznam členů a členek komise je k dispozici zde.

Harmonogram pro rok 2023

  • 14. března, 14.00, setkání KoStra (místnost č. 117)  
  • 6. června, 14.00, setkání KoStra (místnost č. 117)  
  • 26. září, 14.00, setkání KoStra (místnost č. 117) 
  • 14. listopadu, 14.00, setkání KoStra (místnost č. 117) 

Program bude upřesněn a rozeslán členům komise v dostatečném předstihu.