Strategie fakulty

Strategie fakulty

Strategie fakulty představuje ucelený rámec a konkrétní směr fakultního rozvoje.

Strategii fakulty vytváří a vyhodnocuje vedení fakulty na základě projednávání v Komisi pro strategii a po schválení stěžejních výstupů Akademickým senátem PF UK.

Na přípravě podkladů k tvorbě a naplňování fakultní strategie se podílí Oddělení strategického rozvoje.