REVITALIZACE FAKULTY

REVITALIZACE FAKULTY

Naše fakulta je nejen prestižním vzdělávacím institutem plným vyučujících s obrovskými odbornými zkušenostmi, nadějných studentů a studentek a spolupracujícího podpůrného aparátu, ale disponuje také krásnou památkově chráněnou budovou. A protože se blíží výročí sta let jejího otevření, rozhodlo se vedení fakulty uskutečnit revitalizaci vnitřku i vnějšku budovy. Půjde o víceletý, postupně realizovaný projekt.

Naše vize jasná: vytvořit moderní prostory k formálnímu i neformálnímu setkávání studujících, vyučujících i zaměstnanců fakulty. Takto chceme navrhnout a provést interiérové a exteriérové úpravy, a to včetně instalace umělecké výzdoby, případných dílčích stavebních úprav veřejných prostor PF UK a doplnění stromů, květin, keřů či zatravněných ploch. Chceme zkombinovat špičkovou architekturu, kterou se naše fakulta může právem pyšnit, s uživatelsky přívětivým a komfortním vnitřním prostředím, které bude zároveň environmentálně šetrné a udržitelné. Chceme, aby se naše fakulta stala i v této oblasti co nejlepším místem ke studiu, výuce i bádání.

V této sekci se proto budeme věnovat celkové koncepci změn, které by fakulta chtěla výhledově učinit, a to v časovém horizontu rámovaném stoletým výročím otevření budovy.

Se samotnými faktickými změnami tedy začínáme důsledně, byť zdánlivě pomalu. A není to jen otázka shody na jednotné koncepci, zachované vizuální identitě či stěžejních prvků „zelené fakulty“. Úpravy, které by si budova a související exteriéry bezpochyby zasloužily, mohou být (a pravděpodobně i budou) finančně velmi náročné. I proto se revitalizace bude uskutečňovat po etapách. Je jasné, že práce musejí být určitým způsobem prioritizovány, podle naléhavosti úprav i podle dostupnosti finančních prostředků, resp. finanční prostředky budou v závislosti na dané prioritizaci sháněny z veřejných dotačních programů i v rámci fundraisingové činnosti fakulty. Zde se bude jednat o finanční zdroje, které jsou na podobné účely určeny a účelově vázány a nemohou být využity jinak, například na platy.

Těšíme se, že budeme postupně budovat novou tvář fakulty. První na řadě bude přeměna prostoru bývalého knihkupectví v relaxační zónu s kavárnou, naplánovaná na období červenec až září roku 2023, v dalších letech chceme revitalizovat chodby budovy, terasy v 1. a 4. patře, venkovní travnatý prostor před budovou, ke zvážení je i možnost zastřešení dvora na úrovni přízemí.

První fází revitalizace fakulty změny teprve začínají, a my velmi oceníme Vaši účast v koncepční rovině. Je to skvělá příležitost, jak zapojit do procesu přeměny interiéru i exteriéru fakulty Vás: její vyučující, studující a zaměstnance. Řadu podnětů od vás již máme a nezapomínáme na ně, za další budeme rádi. Podělte se s námi o nápady, které přispějí k tomu, že bude naše škola moderním místem, kde se všem bude dobře vyučovat, studovat i pracovat, a které bude respektovat udržitelný rozvoj.

Ke koncepci budovy jsme k získání těchto námětů v listopadu 2023 spustili anketu, kterou najdete zde.

 

Za vedení fakulty se na společnou práci těší

JUDr. Věra Honusková, Ph.D., proděkanka pro rozvoj fakulty

 

 

Máte nápady na revitalizaci fakulty?
Napište nám, prosím, konkrétní náměty.