Úprava kavárny a relaxační zóny

Úprava kavárny a relaxační zóny

V průběhu letních školních prázdnin (červenec-srpen 2023, s přesahem do září 2023) máme v plánu modernizovat/revitalizovat část prostor naší fakulty, které slouží k formálnímu i neformálnímu setkávání studujících, vyučujících i zaměstnanců fakulty. Za tímto účelem jsme se rozhodli provést zejm. interiérové úpravy. Naším záměrem je zkombinovat špičkovou architekturu, kterou se naše fakulta může právem pyšnit, s uživatelsky přívětivým a komfortním vnitřním prostředím, které bude zároveň environmentálně šetrné a udržitelné.

Jedná se o prostory v přízemí budovy, které jsou veřejně přístupné. V části dotčených prostor se v současné chvíli nachází kavárna, kterou chceme zachovat, ale modernizovat. Rádi bychom ji propojili, resp. doplnili o relaxační zónu, která už v přilehlých prostorách velmi provizorně vznikla. V plánu máme navýšení kapacity míst k sezení, nové pojetí baru, vylepšené osvětlení a modernizace mobiliáře, vč. přístrojového vybavení.

V současné chvíli probíhá oslovení architektonických studií se specializací na interiérový design komerčních prostor. Naše budova je památkově chráněna, jsou tak vyloučeny jakékoliv zásahy např. do nosných zdí fakulty a i z tohoto důvodu se nyní omezujeme v jen na interiérové úpravy bez povinnosti jejich ohlašování odboru památkové péče.

Pokusíme se o to, aby kavárna i relaxační zóna byly zprovozněny nejpozději ke konci září 2023, s ohledem na provozní chod naší fakulty a potřeby studentů i zaměstnanců.