UDRŽITELNÝ ROZVOJ

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Přestože vědecká obec nabádá k udržitelnému způsobu života již několik dekád, byl tento apel dlouho vnímán spíše na úrovni osobního rozhodnutí každého z nás. Dlouhodobě se však ukazuje, že přístup v této individuální rovině není dostatečně razantní, aby negativní dopad efektivně zvrátil. Proto v posledních letech přijímají strategii udržitelného a zodpovědného přístupu i mnohé veřejné instituce a Univerzita Karlova v tomto směru nezůstává pozadu.

Připojila se k projektu OSN 2015-2030 Sustainable Develqopment Goals (SDGs), jehož podstatou je naplnění sedmnácti cílů udržitelného rozvoje. Tyto cíle byly přijaty v září roku 2015 na summitu OSN v rámci tzv. Agendy 2030 „Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“ a jejich záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

​​