Projektová podpora

Projektová podpora

Oddělení strategického rozvoje (OSTR) zajišťuje pro potřeby fakulty podporu a pomoc při vyhledávání vhodných projektových výzev, při tvorbě či realizaci projektů, a to zejména projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů, ale i z jiných dotačních titulů, které spadají pod jeho agendu.

Vede a průběžně aktualizuje zásobník projektů (včetně investic, aktivit a podnětů), zajišťuje komunikaci s Odborem projektové podpory RUK UK či nově i rozvoj v oblasti investic. Věnuje se nastavení procesu tvorby, administrace a ukončování projektů, vytváření rámce spolupráce s dalšími fakultními odděleními či lepšímu podchycení otázek udržitelného rozvoje i rovných příležitostí.

Neváhejte se na nás obrátit s žádostí o radu či pomoc v oblasti projektové agendy.

Dovolujeme si upozornit, že projekty, které jsou svou povahou vědecké, patří do agendy Oddělení vědy, výzkumu a edice.  

Rozdělení projektové agendy ​mezi Oddělení strategického rozvoje
a Oddělení pro vědu, výzkum a edici​