Debaty Jakou chceme fakultu

Debaty Jakou chceme fakultu

Cílem setkání „Jakou chceme fakultu“ je umožnit akademické obci a zaměstnancům fakulty scházet se, diskutovat a získat informace. Nejedná se o nový článek v organizační struktuře, jde o nabídku vedení k setkávání se a diskusím o věcech společných. To v sobě obsahuje následující:

  • dát možnost celé akademické obci i zaměstnancům vyjádřit se k tématu, ale také možnost získat vysvětlení věcí, u nichž může taková potřeba vzniknout;
  • představování dalších kroků Kolegia děkana a možnost diskuse k nim;
  • získat zpětnou vazbu k činnosti vedení;
  • podpořit setkávání a diskusi lidí z různých pracovišť.

Formát navazuje na již dříve organizovaná otevřená setkání, která probíhala pod záštitou předchozího děkana, prof. JUDr. Jan Kuklíka, DrSc. Tato setkání mají tradici již od roku 2016 a jsou na ně zváni všichni členové akademické obce a zaměstnanci fakulty. Na prvních setkáních byly prezentace v jednom až dvou panelech s dvěma až třemi hosty na každém, u pozdějších byl připravován podklad (dotazník před setkáním).

V obnoveném formátu je plánováno, že se setkání budou konat ve frekvenci jedno až dvě za semestr, na každém budou jeden až dva panely, budou moderována různými moderátory, a i přednášející budou různí. U většiny témat bude předem k dispozici podklad ve formě shrnutí dotazníkového šetření nebo analýzy problematiky. Tyto podklady budou k dispozici zpravidla týden před akcí. Na setkání bude, pokud to bude možné a vhodné, navazovat shrnutí výstupů zveřejněné v této webové podsekci.

Setkání slouží k prezentaci záměrů vedení fakulty v daných oblastech, diskusi o nich a získání zpětné vazby od fakultní veřejnosti

Harmonogram pro rok 2023

  • 21. března, 16.00 Jakou chceme fakultu? (m. č. 38)
  • 2. května, 16.00 Jakou chceme fakultu? (m. č. 38)
  • 10. října, 16.00 Jakou chceme fakultu? (m. č. 38)
  • 21. listopadu, 16.00 Jakou chceme fakultu? (m. č. 38)

Témata budou zveřejněna s dostatečným předstihem.

 

Vyhodnocení ankety  “Jakou fakultu chcete?”