Theoretical Legal Sciences - Law and Legal Theory in European Context

Theoretical Legal Sciences - Law and Legal Theory in European Context

Oborová rada

V souladu s vnitřními předpisy univerzity a vnitřními předpisy fakulty je pro doktorský studijní program Theoretical Legal Sciences - Law and Legal Theory in European Context zřízena patnáctičlenná oborová rada.

Působnost oborové rady je uvedena v čl. 67a Pravidel pro organizaci studia na PF UK.

ČLENOVÉ OBOROVÉ RADY

Aktuality