Teoretické právní vědy - Právní dějiny a římské právo

Teoretické právní vědy - Právní dějiny a římské právo

Oborová rada

V souladu s vnitřními předpisy univerzity a vnitřními předpisy fakulty je pro doktorský studijní program Teoretické právní vědy - Právní dějiny a římské právo zřízena sedmičlenná oborová rada.

Působnost oborové rady je uvedena v čl. 67a Pravidel pro organizaci studia na PF UK. 

Členové oborové rady

Zápisy ze zasedání oborové rady
Název souboru Přípona Vytvořeno
Zápis 6. dubna 2023 (239.74 KB) pdf 12. 6. 2023
Zápis 1. dubna 2022 (181.62 KB) pdf 4. 4. 2022
Zápis 17. prosince 2021 (200.71 KB) pdf 20. 12. 2021
Zápis 25. října 2021 (252.62 KB) pdf 1. 11. 2021
Zápis 24. března 2021 (187.01 KB) pdf 24. 3. 2021
Zápis 23. října 2020 (313.01 KB) pdf 30. 10. 2020
Zápis 13. března 2020 (185.83 KB) pdf 30. 10. 2020
Zápis 20. února 2020 (319.96 KB) pdf 28. 2. 2020
Zápis 21. ledna 2020 (261.65 KB) pdf 28. 2. 2020

Aktuality