Koordinační rada doktorských studijních programů na PF UK

Koordinační rada doktorských studijních programů na PF UK

V souladu s vnitřními předpisy univerzity je na Právnické fakultě UK zřízena koordinační rada doktorských studijních programů, realizovaných na Právnické fakultě UK. 

Působnost oborové rady je vymezena v Opatření rektora č. 18/2018 následovně: 

a.  strategické rozhodování o směřování a rozvoji doktorských studijních programů v dané oblasti,

b.  hledání vzájemných průniků při realizaci doktorských studijních programů,

c.  vytváření jednotných standardů tematicky příbuzných doktorských studijních programů (například kritéria přijímacího řízení, nároky na vědecké výstupy studentů či            nároky na školitele, požadavky na disertační práci),

d.  návrhy opatření směřujících ke zvyšování míry úspěšnosti studia studentů,

e.  spolupráce na přípravě možné společné akreditace,

f.   komunikace s odpovědnými složkami rektorátu a fakult.

Předseda

Členové

Zápisy z koordinační rady
Název souboru Přípona Vytvořeno
Zápis z 1. zasedání koordinační rady.pdf (227.78 KB) pdf 23. 2. 2023
Zápis z II. zasedání Koordinační rady.pdf (306.55 KB) pdf 17. 10. 2023