Termíny státních doktorských zkoušek

Termíny státních doktorských zkoušek

  • Program Theoretical Legal Sciences - Law and Legal Theory in European Context, dne 15. 1. 2024 od 11:00 v místnosti č. 343 na PF UK - přihlášen 1 student
  • Program Teoretické právní vědy – Občanské právo, dne 5. 1. 2024 od 13:30 v místnosti č. 232 na PF UK – přihlášen 1 student
  • Program Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, dne 17. 1. 2024 v 10:00 v místnosti č. 412 na PF UK - přihlášen 1 student
  • Program Teoretické právní vědy – Mezinárodní právo, dne 22. 1. 2024 od 10:00 v místnosti č. 38 na PF UK- přihlášen 1 student
  • Program Teoretické právní vědy – Obchodní právo, dne 23. 1. 2024 ve 13:00 v místnosti č. 212 na PF UK - přihlášen 1 student
  • Program Teoretické právní vědy – Správní právo a správní věda, dne 24. 1. 2024 od 14:15 v místnosti č. 105 na PF UK – přihlášeni 2 studenti
  • Program Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, dne 25. 1. 2024 v 14:00 v místnosti č. 230 na PF UK - přihlášen 1 student
  • Program Teoretické právní vědy – Finanční právo a finanční věda, dne 30. 1. 2024 od 9:00 v místnosti č. 306 na PF UK – přihlášen 1 student