Informace ke zkouškám, státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce

Informace ke zkouškám, státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce

Program přednášek předmětu Obecné základy právní vědy v ak. r. 2023/2024

Program

 

Zkoušky z jednotlivých předmětů doktorského studijního programu

průběžně (termíny určí garanti předmětů)

 

Zkoušky z cizích jazyků

Informace ke zkouškám z cizích jazyků v doktorském studiu ZDE

 

Státní doktorské zkoušky

 

Termíny konání v ak. r. 2023/2024:

listopad 2023 - přihlašování od 11. 9. do 25. 9. 2023

leden 2024 - přihlašování od 13. 11. do 27. 11. 2023

červen 2024 - přihlašování od 11. 4. do 26. 4. 2024

 

Ke státní doktorské zkoušce se přihlašuje student podáním přihlášky s požadovanými přílohami poštou nebo podáním na podatelně PF UK na referát doktorského studia studijního oddělení. Doktorandi v programu Teoretické právní vědy - Ústavní právo a státověda navíc přikládají k přihlášce povinnou přílohu "Literatura ke státní doktorské zkoušce", všechny informace k seznamu naleznete ZDE. Pro více informací se můžete obrátit na studijní referentku R. Volfovou, e-mail: volfovar@prf.cuni.cz

Přihláška ke SDZ ke stažení ZDE.

 

Přihlášení se k obhajobě disertační práce

K obhajobě disertační práce se student přihlašuje elektronickým odevzdáním disertační práce v SIS a následně podáním listinné přihlášky k obhajobě disertační práce včetně všech požadovaných příloh na studijním oddělení doktorského studia (informace k odevzdání disertační práce viz níže).

Informace k odevzdání disertační práce s účinností od 1. 10. 2023

Informace k odevzdání disertační práce s účinností od 1. 10. 2023.pdf

Přihlášku k obhajobě disertační práce lze stáhnout ZDE.

VZORY disertační práce:

  • Vzor disertační práce pdf a doc
  • Vzor posudku školitele pdf a doc
  • Vzor oponentského posudku pdf a doc

Návod na vložení závěrečné práce do SISu naleznete ZDE.