Teoretické právní vědy - Teorie, filozofie a sociologie práva

Teoretické právní vědy - Teorie, filozofie a sociologie práva

Oborová rada

V souladu s vnitřními předpisy univerzity a vnitřními předpisy fakulty je pro doktorský studijní program Teoretické právní vědy - Teorie, filozofie a sociologie práva zřízena sedmičlenná oborová rada.

Působnost oborové rady je uvedena v čl. 67a Pravidel pro organizaci studia na PF UK. 

ČLENOVÉ OBOROVÉ RADY

Aktuality