Teoretické právní vědy - Finanční právo a finanční věda

Teoretické právní vědy - Finanční právo a finanční věda

Oborová rada

V souladu s vnitřními předpisy univerzity a vnitřními předpisy fakulty je pro doktorský studijní program Teoretické právní vědy - Finanční právo a finanční věda zřízena sedmičlenná oborová rada.

Působnost oborové rady je uvedena v čl. 67a Pravidel pro organizaci studia na PF UK. 

Členové oborové rady

Zápisy ze zasedání oborové rady

Aktuality