Teoretické právní vědy - Mezinárodní právo

Teoretické právní vědy - Mezinárodní právo

Oborová rada

V souladu s vnitřními předpisy univerzity a vnitřními předpisy fakulty je pro doktorský studijní program Teoretické právní vědy - Mezinárodní právo zřízena sedmičlenná oborová rada.

Působnost oborové rady je uvedena v čl. 67a Pravidel pro organizaci studia na PF UK. 

 

ČLENOVÉ OBOROVÉ RADY

Aktuality