Volební řád AS

Volební řád AS

aktuální znění: Volební řád Akademického senátu PF UK
platnost: 2. června 2017
účinnost: 2. června 2017
neoficiální předklad do anglického jazyka: Code of Electoral Procedure for the Academic Senate of the Faculty of Law of Charles University

Předchozí předpis

 původní znění: Volební a jednací řád Akademického senátu PF UK
 platnost: 11. června 1999
 účinnost: 1. října 1999 

 1. změna: 1. změna
 platnost: 10. října 2008
 účinnost: 1. listopadu 2008
I. úplné pracovní znění ze dne 22. 2. 2014