Jednací řád Vědecké rady PF UK

Jednací řád Vědecké rady PF UK

aktuální znění: I. úplné znění Jednacího řádu Vědecké rady PF UK
platnost: 20. listopadu 2020
účinnost: 21. listopadu 2020
neoficiální předklad do anglického jazyka: First Consolidated Text of the Code of Procedure for the Research Board of the Faculty of Law of Charles University 

    původní znění: Jednací řád Vědecké rady PF UK
    platnost: 2. června 2017
    účinnost: 1. října 2017

    1. změna: první novela Jednacího řádu Vědecké rady PF UK
    platnost: 20. listopadu 2020
    účinnost: 21. listopadu 2020
    I. úplné znění Jednacího řádu Vědecké rady PF UK
    I. úplné znění Jednacího řádu Vědecké rady PF UK s vyznačením změn
 

Předchozí předpis

 původní znění: Jednací řád VR PF UK
 platnost: 11. června 1999
 účinnost od: 1. října 1999 

 1. změna: 1. změna
 platnost: 10. října 2008
 účinnost od: 1. listopadu 2008
I. úplné pracovní znění ze dne 1. 11. 2008