Opatření děkana

Opatření děkana

Opatření děkana vydaná v roce 2024

Číslo Název opatření Úplné znění Úplné znění s vyznačením změn Účinnost
1/2024 k provedení Rigorózního řádu Univerzity Karlovy     1. dubna 2024

Opatření děkana vydaná v roce 2023

Číslo Název opatření Úplné znění Úplné znění s vyznačením změn Účinnost
24/2023 o zrušení příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby     1. ledna 2024
23/2023 o pružné pracovní době na Právnické fakultě Univerzity Karlovy     1. ledna 2024
22/2023 o pravidlech poskytování a čerpání dnů osobního volna a rozvoje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy     1. ledna 2024
21/2023 o čerpání dovolené na Právnické fakultě Univerzity Karlovy     1. ledna 2024
20/2023 sazebník odměn     1. ledna 2024
19/2023 první novela opatření č. 11/2021, o uplatnění nepřímých nákladů u grantů a projektů ÚZ 11/2023 ÚZ 11/2023 změny 12. prosince 2023
18/2023 první novela opatření č. 3/2023, o harmonogramu akademického roku 2023/2024 pro magisterské studijní programy Právo a právní věda ÚZ 3/2023 ÚZ 3/2023 změny 12. prosince 2023
17/2023 o prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2023     29. listopadu 2023
16/2023 o provedení inventarizací majetku a závazků na Právnické fakultě Univerzity Karlovy za rok 2023     19. října 2023
15/2023 o střetu zájmů při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy     1. listopadu 2023
14/2023 první novela opatření č. 10/2018, o určení studijních, vědeckých nebo jiných povinností studenta, při jejichž splnění se zvyšuje doktorandské stipendium ÚZ 10/2018 ÚZ 10/2018 změny 10. října 2023
13/2023 o stanovení výše doktorandského stipendia pro akademický rok 2023/2024     9. října 2023
12/2023

první novela opatření č. 20/2020, o uznávání splnění kontrol studia studijních předmětů v magisterském studijním programu Právo a právní věda

First Consolidated Dean´s Directive No. 20/2020

ÚZ 20/2020 ÚZ 20/2020 změny 1. října 2023
11/2023 druhá novela opatření č. 18/2020, o hodnocení výuky a hodnocení kontrol studia studenty magisterského studijního programu Právo a právní věda ÚZ 18/2020 ÚZ 18/2020 změny 1. října 2023
10/2023 o pamětních medailích Právnické fakulty Univerzity Karlovy     1. října 2023
9/2023

čtvrtá novela opatření č. 17/2017, o závěrečných pracích

Dean´s directive No. 17/2017, Concerning Theses - consolidated version

ÚZ 17/2017

ÚZ 17/2017 změny

1. října 2023
8/2023 o písemných částech státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu Právo a právní věda     1. října 2023
7/2023

o principech kariérního rozvoje a hodnocení akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a lektorů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (kariérní řád PF UK)

Academic Career Development Code of the Law Faculty

    1. července 2023
6/2023 první novela opatření č. 11/2019, o cenách za výbornou vzdělávací činnost na fakultě ÚZ 11/2019 ÚZ 11/2019 změny 15. června 2023
5/2023 o čerpání dovolené na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2023     3. června 2023
4/2023 o harmonogramu akademického roku 2023/2024 pro doktorské studijní programy     1. září 2023
3/2023 o harmonogramu akademického roku 2023/2024 pro magisterský studijní programy Právo a právní věda     1. září 2023
2/2023 Pravidla pro poskytování fakultní podpory excelentním studentským projektům     24. března 2023
1/2023 čtvrtá novela opatření děkana č. 20/2018, sazebník odměn ÚZ 20/2018 ÚZ 20/2018 změny 1. února 2023

Opatření děkana vydaná v roce 2022

Číslo Název opatření Úplné znění Úplné znění s vyznačením změn Účinnost
20/2022 druhá novela opatření děkana č. 2/2020 o pracovních cestách ÚZ2 2/2020 ÚZ2 2/2020 změny 1. ledna 2023
19/2022 o poskytování příspěvku na stravování     1. ledna 2023
18/2022 o prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2022     29. listopadu 2022
17/2022 o provedení inventarizací majetku a závazků na Právnické fakultě Univerzity Karlovy za rok 2022     26. října 2022
16/2022 o stanovení výše doktorandského stipendia pro akademický rok 2022/2023     11. října 2022
15/2022 organizační řád Právnické fakulty Univerzity Karlovy     1. října 2022
14/2022 první novela opatření děkana č. 12/2019, o cenách Praemium excellentiae ÚZ1 12/2019 ÚZ1 12/2019 změny 9. září 2022
13/2022

o příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby

    6. září 2022
12/2022

o pravidlech výběrových řízení pro obsazení míst na zahraniční mobility v programu Erasmus+ na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

    1. srpna 2022
11/2022 o ombudsmanovi Právnické fakulty Univerzity Karlovy     1. července 2022
10/2022 o odměnách za excelentní publikační výsledky     1. října 2022
9/2022 k provedení Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy     1. června 2022
8/2022 o pravidlech pro změnu pracovních smluv a mzdových výměrů u zaměstnanců zařazených na fakultě zapojených do externích grantů nebo projektů     1. června 2022
7/2022 o čerpání dovolené na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2022     27. dubna 2022
6/2022 o podmínkách uskutečňování mezinárodně uznávaných kurzů LL.M. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy     26. dubna 2022
5/2022 o harmonogramu akademického roku 2022/2023 pro doktorské studijní programy     1. července 2022
4/2022 o harmonogramu akademického roku 2022/2023 pro magisterské studijní programy Právo a právní věda     1. července 2022
3/2022 první novela opatření děkana č. 18/2020, o hodnocení výuky a hodnocení kontrol studia studenty magisterského studijního programu Právo a právní věda  ÚZ1 18/2020 ÚZ1 18/2020 změny  3. února 2022
2/2022 o používání platebních karet     27. ledna 2022
1/2022

první novela opatření děkana č. 2/2020 o pracovních cestách

ÚZ1 2/2020 ÚZ1 2/2020 změny 24. ledna 2022

Opatření děkana vydaná v roce 2021

Číslo Název opatření Úplné znění Úplné znění s vyznačením změn Účinnost
14/2021 třetí novela opatření děkana č. 20/2018, sazebník odměn ÚZ3 20/2018 ÚZ3 20/2018 změny 1. ledna 2022
13/2021 o prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021     23. listopadu 2021
12/2021 o srovnatelných magisterských studijních programech se studijním programem Právo a právní věda     22. listopadu 2021
11/2021 o uplatnění nepřímých nákladů u grantů a projektů     15. listopadu 2021
10/2021 o stanovení výše doktorandského stipendia pro akademický rok 2021/2022     8. října 2021
9/2021 o nařízení výkonu práce z domova z důvodu řešení mimořádné události     24. září 2021
8/2021 o provedení inventarizací majetku a závazků na Právnické fakultě Univerzity Karlovy za rok 2021     22. září 2021
7/2021 třetí novela opatření děkana č. 17/2017, o závěrečných pracích ÚZ3 17/2017 ÚZ3 17/2017 změny 1. června 2021
  Third Consolidated version of Dean´s Directive N. 17/2017 Concerning Theses      
6/2021 druhá novela opatření děkana č. 6/2017, k provedení Rigorózního řádu Univerzity Karlovy

ÚZ2 6/2017

ÚZ2 6/2017 změny 1. června 2021
  Consolidated version of Dean´s Directive N. 6/2017 To implement the Rigorosum Examination Code of Charles University      
5/2021 o harmonogramu akademického roku 2021/2022 pro magisterské studijní programy Právo a právní věda     1. září 2021
4/2021 o harmonogramu akademického roku 2021/2022 pro doktorské studijní programy     1. září 2021
3/2021 o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2021/2022     1. října 2021
2/2021 o čerpání dovolené na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2021     2. dubna 2021
1/2021 druhá novela opatření děkana č. 17/2017 o závěrečných pracích ÚZ2 17/2017 ÚZ2 17/2017 změny 18. ledna 2021

 

Opatření děkana vydaná v roce 2020

Číslo Název opatření Úplné znění Úplné znění s vyznačením změn Účinnost
22/2020 o uzavírání, evidenci a archivaci smluv a jejich vkládání do registru smluv     1. ledna 2021
21/2020 o uznávání splnění kontrol studia studijních předmětů v programu celoživotního vzdělávání     5. prosince 2020
20/2020 o uznávání splnění kontrol studia studijních předmětů v magisterském studijním programu Právo a právní věda     5. prosince 2020
  Dean´s Directive N. 20/2020 to govern the recognition of assessment of subjects within the master´s programme of study in Law and Jurisprudence      
19/2020 o podrobnostech hybridního a distančního zasedání vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy     23. listopadu 2020
18/2020 o hodnocení výuky a hodnocení kontrol studia studenty magisterského studijního programu Právo a právní věda     3. listopadu 2020
17/2020 o provedení inventarizací majetku a závazků na Právnické fakultě Univerzity Karlovy za rok 2020     30. října 2020
16/2020 o stanovení výše doktorandského stipendia pro akademický rok 2020/2021     16. října 2020
15/2020 o podrobnostech hybridního a distančního zasedání vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy
(zrušeno OD č. 19/2020)
    zrušeno
14/2020 druhá novela opatření děkana č. 20/2018, sazebník odměn ÚZ2 20/2018 ÚZ2 20/2018 změny 1. července 2020
13/2020 první novela opatření děkana č. 8/2020, o harmonogramu akademického roku 2020/2021 pro magisterský studijní program Právo a právní věda ÚZ1 8/2020 ÚZ1 8/2020 změny 16. června 2020
12/2020 o čerpání dovolené na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2020     5. května 2020
11/2020 o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2020/2021     1. října 2020
10/2020 o harmonogramu akademického roku 2020/2021 pro doktorské studijní programy     1. září 2020
9/2020 první novela opatření děkana č. 7/2019, Harmonogram akademického roku 2019/2020 pro doktorské studijní programy

ÚZ1
7/2019

ÚZ1
7/2019 změny
 
28. dubna 2020
8/2020 o harmonogramu akademického roku 2020/2021 pro magisterský studijní program Právo a právní věda     1. září 2020
7/2020 pátá novela opatření děkana č. 13/2017, Organizační řád Právnické fakulty Univerzity Karlovy ÚZ5 13/2017 ÚZ5 13/2017 změny 1. května 2020, 1. července 2020 a 1. října 2020
  Consolidated version of Dean´s Directive N. 13/2017 The Rules for Internal Governance of the Faculty of Law of Charles University      
6/2020 o dnech osobního rozvoje     10. února 2010
5/2020 první novela opatření děkana č. 6/2017, k provedení Rigorózního řádu Univerzity Karlovy ÚZ1 6/2017 ÚZ1 6/2017 změny 10. února 2020
4/2020 čtvrtá novela opatření děkana č. 13/2017 Organizační řád Právnické fakulty Univerzity Karlovy ÚZ4 13/2017 ÚZ4 13/2017 změny 1. února 2020
3/2020 první novela opatření děkana č. 8/2019 o uznávání splnění kontroly studia předmětu v magisterském studijním programu Právo a právní věda ÚZ1 8/2019 ÚZ1 8/2019 změny 1. února 2020
2/2020

o pracovních cestách

formuláře k opatření: zde

    1. února 2020
1/2020 Provozní řád knihovny Právnické fakulty Univerzity Karlovy     13. ledna 2020
Aktuální opatření děkana v platném znění (od roku 2019)
Název souboru Přípona Vytvořeno
18-2019 - o zásadách fundraisingu a uzavírání darovacích a sponzorských smluv (145.3 KB) pdf 13. 12. 2019
16-2019 - o prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2019 (145.02 KB) pdf 7. 11. 2019
15-2019 o provedeni inventarizace majetku a zavazku na PF UK za rok 2019 (164.63 KB) pdf 30. 10. 2019
14/2019 - o stanovení výše doktorandského stipendia pro akademický rok 2019-2020 (166.01 KB) pdf 4. 10. 2019
12/2019 - o cenách Praemium excellentiae (144.17 KB) pdf 29. 9. 2019
11/2019 - o cenách za výbornou vzdělávací činnost na fakultě (153.02 KB) pdf 29. 9. 2019
9/2019 - o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného doktorského studijního programu (160.94 KB) pdf 29. 9. 2019
8/2019 - o uznávání splnění kontroly studia předmětu v magisterském studijním programu Právo a právní věda (312.35 KB) pdf 29. 9. 2019
7/2019 - Harmonogram akademického roku 2019/2020 pro doktorský studijní program (144.33 KB) pdf 29. 9. 2019
5/2019 - Harmonogram akademického roku 2019/2020 pro magisterský studijní program (178.7 KB) pdf 22. 11. 2019
4/2019 - o revizi knihovního fondu (143.55 KB) pdf 29. 9. 2019
3/2019 - o čerpání dovolené na PF UK v roce 2019 (146.15 KB) pdf 29. 9. 2019
2/2019 - o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2019/2020 (177.08 KB) pdf 29. 9. 2019
1/2019 - o odměnách za excelentní bibliometrizovatelné publikační výsledky (250.18 KB) pdf 29. 9. 2019
17/2017 - o závěrečných pracích (585.31 KB) pdf 4. 10. 2019
17/2017 - o závěrečných pracích (s vyznačením změn) (613.07 KB) pdf 4. 10. 2019

Aktuální opatření a pokyny děkana v platném znění (do roku 2018)

Název Formát Vloženo Vložil
20/2018 - Sazebník odměn (úplné znění) pdf 22.05.2019 Vendula Radostová
19/2018 - o prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pdf 23.11.2018 Alena Votýpková
15/2018 - o počtech členů oborových rad doktorských studijních programů pdf 10.10.2018 Alena Votýpková
12/2018 - o podmínkách pro poskytování a výši příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění pdf 01.10.2018 Alena Votýpková
10/2018 - o určení studijních, vědeckých nebo jiných povinností studenta, při jejichž splnění se zvyšuje doktorandské stipendium pdf 03.07.2018 Alena Votýpková
19/2017 - o podrobnostech hodnocení výuky studenty magisterského studijního programu pdf 25.03.2018 Jakub Horký
17/2017 - o závěrečných pracích pdf 25.03.2018 Jakub Horký
17/2017 - o závěrečných pracích (Concerning Theses - English Version) pdf 03.07.2018 Jakub Horký
14/2017 - o ekonomických směrnicích (úplné znění) pdf 25.03.2018 Jakub Horký
12/2017 - Metodika výpočtu uznatelných mzdových nákladů u grantů a projektů financovaných z národních a evropských zdrojů pdf 25.03.2018 Jakub Horký
11/2017 - které upravuje požadavky na vedení kvalifikačních prací pdf 25.03.2018 Jakub Horký
10/2017 - Standardy výkonů akademických pracovníků pdf 25.03.2018 Jakub Horký
9/2017 - kterým se provádí pravidla pro přiznávání stipendií na PF UK pdf 25.03.2018 Jakub Horký
8/2017 - kterým se stanoví postup elektronizace individuálního studijního plánu v doktorském studijním programu pdf 25.03.2018 Jakub Horký
7/2017 - o evidenci a koordinaci přednáškové a výukové činnosti zahraničních hostů na Právnické fakultě UK pdf 25.03.2018 Jakub Horký
6/2017 - k provedení Rigorózního řádu Univerzity Karlovy pdf 25.03.2018 Jakub Horký
1/2017 - Krizová komunikace a intervence při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility PF UK pdf 25.03.2018 Jakub Horký
13/2016 - Provozní a výpůjční řád knihovny Právnické fakulty Univerzity Karlovy pdf 25.03.2018 Jakub Horký
12/2016 - o vkládání do registru smluv pdf 25.03.2018 Jakub Horký
9/2016 - o přidělení úředních razítek s malým státním znakem a pečetě znaleckého ústavu pdf 25.03.2018 Jakub Horký
7/2016 - Využití systému OBD k evaluaci za vědeckou činnost na PF UK pdf 25.03.2018 Jakub Horký
8/2015 - které stanoví způsob podepisování a razítkování úředních dokumentů na úseku magisterského studijního programu, přijímacího řízení a celoživotního vzdělávání pdf 25.03.2018 Jakub Horký
7/2015 - které stanoví podrobnosti elektronického zápisu studentů do druhého a vyššího ročníku studia pdf 25.03.2018 Jakub Horký
4/2015 - o rozhodování o žádostech o účelová stipendia ze stipendijního fondu PF UK v Praze pdf 25.03.2018 Jakub Horký
3/2015 - Pravidla pro nákup odborné literatury z grantů, programů a projektů pdf 25.03.2018 Jakub Horký
2/2015 - Provozní řád posilovny, aerobic sálu a šatny pdf 25.03.2018 Jakub Horký
13/2014 - o používání platební karty pdf 25.03.2018 Jakub Horký
10/2014 - Pravidla pro evidenci a archivování habilitačních prací pdf 25.03.2018 Jakub Horký
2/2014 - k zajištění vědecké činnosti na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a rozvoji grantové a projektové aktivity (úplné znění) pdf 25.03.2018 Jakub Horký
9/2011 - o podmínkách uskutečňování mezinárodně uznávaných kurzů LL.M. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pdf 25.03.2018 Jakub Horký
8/2011 - o vybírání úhrad za úkony od studentů PF UK (úplné znění) pdf 25.03.2018 Jakub Horký
4/2011 - o vysílání studentů magisterského a doktorského studijního programu v rámci programu LLP-ERASMUS a o uznávání studijních povinností magisterského studijního programu, splněných na jiných vysokých školách v rámci programu LLP-ERASMUS pdf 25.03.2018 Jakub Horký
9/2010 - Hodnocení výuky v doktorském studijním programu- Teoretické právní vědy pdf 25.03.2018 Jakub Horký
3/2009 - Organizace studia v doktorském studijním programu pdf 25.03.2018 Jakub Horký
1/2009 - Stanovení náležitostí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva pdf 25.03.2018 Jakub Horký
9/2008 - [o zřízení kamerového systému v prostorách budovy Právnické fakulty UK v Praze a stanovení souvisejících opatření] pdf 25.03.2018 Jakub Horký
2/2008 - [o rozsahu oprávnění tajemníka fakulty řídit hospodaření a vnitřní správu Právnické fakulty UK v Praze] pdf 25.03.2018 Jakub Horký
1/2008 - [o výplatách mezd a odměn] pdf 25.03.2018 Jakub Horký
10/2006 - k provedení vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze pro akademické pracovníky Právnické fakulty pdf 25.03.2018 Jakub Horký
7/2006 - o volbě předmětu „cizí jazyk“ v magisterském studijním programu studenty – občany Slovenské republiky pdf 25.03.2018 Jakub Horký
5/2006 - [o poplatcích a náhradách spojených s rigorózní zkouškou] (úplné znění) pdf 25.03.2018 Jakub Horký
5/2001 - [o konkretizaci postupu při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím] pdf 25.03.2018 Jakub Horký
1/2000 - Pravidla výběrového řízení k vysílání studentů do zahraničí v rámci univerzitních dohod a programu EU Socrates/Erasmus pdf 25.03.2018 Jakub Horký
Všechna opatření děkana v původním znění - 2019
Název souboru Přípona Vytvořeno
18-2019 - o zásadách fundraisingu a uzavírání darovacích a sponzorských smluv (145.3 KB) pdf 13. 12. 2019
17-2019 - kterým se mění opatření děkana č. 5/2019, harmonogram akademického roku 2019/2020 pro magisterský studijní program (139.18 KB) pdf 22. 11. 2019
16-2019 - o prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2019 (145.02 KB) pdf 22. 11. 2019
15-2019 - o provedeni inventarizace majetku a zavazků na PF UK za rok 2019 (164.63 KB) pdf 22. 11. 2019
14 2019 - o stanovení výše doktorandského stipendia pro akademický rok 2019-2020_0.pdf (166.01 KB) pdf 4. 10. 2019
13 2019 - kterým se mění opatření děkana č. 17-2017, o závěrečných pracích_0.pdf (186.18 KB) pdf 4. 10. 2019
12/2019 - o cenách Praemium excellentiae (144.17 KB) pdf 29. 9. 2019
11/2019 - o cenách za výbornou vzdělávací činnost na fakultě (153.02 KB) pdf 29. 9. 2019
10/2019 - o zdravotním volnu neakademických pracovníků (144.15 KB) pdf 29. 9. 2019
9/2019 - o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného doktorského studijního programu (160.94 KB) pdf 29. 9. 2019
8/2019 - o uznávání splnění kontroly studia předmětu v magisterském studijním programu Právo a právní věda (312.35 KB) pdf 29. 9. 2019
7/2019 - Harmonogram akademického roku 2019/2020 pro doktorský studijní program (144.33 KB) pdf 29. 9. 2019
6/2019 - kterým se mění opatření děkana č. 20/2018, sazebník odměn (174.38 KB) pdf 29. 9. 2019
5/2019 - Harmonogram akademického roku 2019/2020 pro magisterský studijní program (178.33 KB) pdf 29. 9. 2019
4/2019 - o revizi knihovního fondu (143.55 KB) pdf 29. 9. 2019
3/2019 - o čerpání dovolené na PF UK v roce 2019 (146.15 KB) pdf 29. 9. 2019
2/2019 - o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2019/2020 (177.08 KB) pdf 29. 9. 2019
1/2019 - o odměnách za excelentní bibliometrizovatelné publikační výsledky (250.18 KB) pdf 29. 9. 2019

Všechna opatření děkana v původním znění (starší)

Všechna opatření děkana v původním znění - 2018
Název Formát Vloženo Vložil
20/2018 - sazebník odměn pdf 21.12.2018 Marta Chromá
19/2018 - o prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pdf 23.11.2018 Alena Votýpková
18/2018 - kterým se mění Organizační řád Právnické fakulty Univerzity Karlovy pdf 15.11.2018 Alena Votýpková
17/2018 - k provedení inventarizace hospodářských prostředků Univerzity Karlovy, Právnické fakulty pdf 07.11.2018 Alena Votýpková
16/2018 - kterým se mění opatření děkana č. 9/2016 o přidělení úředních razítek s malým státním znakem a pečetě znaleckého ústavu pdf 31.10.2018 Alena Votýpková
15/2018 - o počtech členů oborových rad doktorských studijních programů pdf 10.10.2018 Alena Votýpková
14/2018 - o stanovení výše doktorandského stipendia pro akademický rok 2018/2019 pdf 10.10.2018 Alena Votýpková
13/2018 - kterým se mění opatření děkana č. 8/2018, harmonogram akademického roku 2018/2019 pro doktorský studijní program pdf 05.10.2018 Alena Votýpková
12/2018 o podmínkách pro poskytování a výši příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění pdf 01.10.2018 Alena Votýpková
11/2018 - o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2018/19 pdf 14.09.2018 Alena Votýpková
10/2018 - o určení studijních, vědeckých nebo jiných povinností studenta, při jejichž splnění se zvyšuje doktorandské stipendium pdf 03.07.2018 Alena Votýpková
9/2018 - Čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty Univerzity Karlovy v roce 2018 pdf 18.06.2018 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 8/2018 - Harmonogram akademického roku 2018/2019 pro doktorský studijní program pdf 06.06.2018 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 7/2018, kterým se mění pokyn děkana č. 9/2006 o podmínkách poskytování příspěvku na penzijní a životní pojištění pdf 26.04.2018 Michal Palásek
Opatření děkana č. 6/2018, kterým se mění Organizační řád Právnické fakulty Univerzity Karlovy pdf 13.04.2018 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 5/2018, kterým se mění opatření děkana č. 15/2017 o stanovení výše doktorandského stipendia pro akademický rok 2017/18 pdf 13.04.2018 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 4/2018 - Harmonogram akademického roku 2018/2019 pro magisterský studijní program pdf 28.03.2018 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 3/2018, kterým se mění opatření děkana č. 4/2017 - Harmonogram akademického roku 2017/2018 pro magisterský studijní program pdf 09.02.2018 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 2/2018, kterým se mění Organizační řád Právnické fakulty Univerzity Karlovy pdf 09.02.2018 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 1/2018, kterým se mění opatření děkana č. 14/2017, o ekonomických směrnicích pdf 01.02.2018 Alena Votýpková
Všechna opatření děkana v původním znění - 2017
Název Formát Vloženo Vložil
Opatření děkana č. 19/2017 - o podrobnostech hodnocení výuky studenty magisterského studijního programu pdf 19.12.2017 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 18/2017 - O prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pdf 07.12.2017 Michal Palásek
Opatření děkana č. 17/2017, o závěrečných pracích pdf 05.12.2017 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 16/2017 - K provedení inventarizace hospodářských prostředků Univerzity Karlovy, Právnické fakulty pdf 13.11.2017 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 15/2017 - o stanovení výše doktorandského stipendia pro akademický rok 2017/18 pdf 17.10.2017 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 14/2017 - o ekonomických směrnicích pdf 27.09.2017 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 13/2017 - Organizační řád právnické fakulty Univerzity Karlovy pdf 27.09.2017 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 13/2017 organizační řád PF UK ÚZ 2018 pdf 27.12.2018 Marta Chromá
Opatření děkana č. 12/2017 - Metodika výpočtu uznatelných mzdových nákladů u grantů a projektů financovaných z národních a evropských zdrojů pdf 27.09.2017 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 11/2017 které upravuje požadavky na vedení kvalifikačních prací pdf 01.08.2017 Alena Votýpková
Opatření děkana č.10/2017 - Standardy výkonů akademických pracovníků pdf 13.07.2017 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 9/2017, kterým se provádí pravidla pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy - otevřený formát pdf pdf 12.07.2017 Marta Chromá
Opatření děkana č. 9/2017, kterým se provádí pravidla pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy pdf 10.07.2017 Marta Chromá
Opatření děkana č.8/2017 kterým se stanoví postup elektronizace individuálního studijního plánu v doktorském studijním programu pdf 28.06.2017 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 7/2017 o evidenci a koordinaci přednáškové a výukové činnosti zahraničních hostů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy pdf 28.06.2017 Alena Votýpková
Opatření děkana č.6/2017 - k provedení Rigorózního řádu Univerzity Karlovy pdf 15.06.2017 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 5/2017 - čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2017 pdf 13.06.2017 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 4/2017 - Harmonogram akademického roku 2017/2018 pro magisterský studijní program pdf 25.05.2017 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 3/2017 - kterým se mění opatření děkana č. 5/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017 pro magisterský studijní program pdf 27.02.2017 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 2/2017 o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2017/2018 pdf 28.02.2017 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 1/2017 - Krizová komunikace a intervence při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility PF UK pdf 06.03.2017 Alena Votýpková
Všechna opatření děkana v původním znění - 2016
Název Formát Vloženo Vložil
Opatření děkana č. 14/2016 - O prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pdf 01.12.2016 Stanislav Potěšil
Opatření děkana č. 13/2016 - kterým vydává: Provozní a výpůjční řád knihovny Právnické fakulty Univerzity Karlovy pdf 30.11.2016 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 12/2016 - o vkládání do registru smluv pdf 30.11.2016 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 11/2016 , kterým se mění Opatření děkana č. 5/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017 pro magisterský studijní program pdf 15.11.2016 Stanislav Potěšil
Opatření děkana č. 10/2016 - k provedení inventarizace hospodářských prostředků Univezity Karlovy v Praze, Právnické fakulty pdf 29.11.2016 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 9/2016 - o přidělení úředních razítek s malým státním znakem a pečetě znaleckého ústavu pdf 23.09.2016 Alena Votýpková
Úplné znění opatření děkana č. 8/2014 o uznávání splnění studijních povinností ve znění opatření děkana č. 8/2016 pdf 21.07.2016 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 8/2016, kterým se mění a doplňuje Opatření děkana č. 8/2014 o uznávání splnění studijních povinností pdf 14.07.2016 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 7/2016 - využití systému OBD k evaluaci za vědeckou činnost na Právnické fakultě UK pdf 14.07.2016 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 6/2016 - Čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2016 pdf 20.05.2016 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 5/2016 - Harmonogram akademického roku 2016/2017 pro magisterský studijní program pdf 20.05.2016 Alena Votýpková
Opatření děkana 4/2016 - Harmonogram akademického roku 2016/17 pro doktorský studijní program pdf 22.04.2016 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 3/2016 - Harmonogram akademického roku 2016/2017 pro magisterský studijní program - zrušeno Opatřením děkana č. 5 pdf 06.04.2016 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 2/2016 - které stanoví pravidla pro započítání kreditů za absolvování volitelných předmětů nad rámec šestnácti procent pro účely kontroly při zápisu do vyššího ročníku pdf 02.03.2016 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 1/2016 - o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2016/2017 pdf 02.03.2016 Alena Votýpková
Všechna opatření děkana v původním znění - 2015
Název Formát Vloženo Vložil
Opatření děkana č. 16/2015 - Změna opatření děkana č. 2/2014 pdf 23.12.2015 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 15/2015 - K organizaci sběru dat a vykazování publikační činnosti za rok 2015 pdf 27.11.2015 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 14/2015 - o prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pdf 27.11.2015 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 13/2015 - Změna opatření děkana č. 6/2015 Harmonogram akademického roku 2015/2016 pro magisterský studijní program pdf 26.10.2015 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 12 - K provedení inventarizace hospodářských prostředků Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty + Příloha č. 1 - Jmenování dílčích inventarizačních komisí k provedení fyzické inventarizace v roce 2015 pdf 04.12.2015 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 11/2015 - Změna opatření děkana č. 6/2015 pdf 18.09.2015 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 10/2015 - o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2015/2016 pdf 23.07.2015 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 9/2015 které stanoví pravidla pro započítání kreditů za absolvování volitelných předmětů nad rámec šestnácti procent pro účely kontroly při zápisu do vyššího ročníku pdf 02.07.2015 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 8/2015 které stanoví způsob podepisování a razítkování úředních dokumentů na úseku magisterského studijního programu, přijímacího řízení a celoživotního vzdělávání pdf 02.07.2015 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 7/2015 které stanoví podrobnosti elektronického zápisu studentů do druhého a vyššího ročníku studia pdf 15.05.2015 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 6/2015 - Harmonogram akademického roku 2015/2016 pro magisterský studijní program pdf 15.05.2015 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 5/2015 - Čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2015 pdf 15.05.2015 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 4/2015 - o rozhodování o žádostech o účelová stipendia ze stipendijního fondu PF UK v Praze pdf 09.03.2015 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 3/2015 - Pravidla pro nákup odborné literatury z grantů, programů a projektů pdf 18.02.2015 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 2 /2015 - Provozní řád posilovny, aerobic sálu a šatny pdf 28.01.2015 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 1/2015 - k organizaci sběru dat a vykazování publikační činnosti za rok 2014 pdf 14.01.2015 Alena Votýpková
Všechna opatření děkana v původním znění - 2014
Název Formát Vloženo Vložil
Opatření děkana č. 1/2014 - k organizaci sběru dat a vykazování publikační činnosti za rok 2013 doc 14.01.2014 Stanislav Potěšil
Opatření děkana č. 2/2014 - k zajištění vědecké činnosti na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a rozvoji grantové a projektové aktivity docx 14.01.2014 Stanislav Potěšil
Opatření děkana č. 3/2014 k provedení přijímacího řízení do magisterského studijního programu pro akademický rok 2014/2015. doc 02.04.2014 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 5/2014 Harmonogram akademického roku 2014/2015 pro magisterský studijní program docx 18.06.2014 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 6/2014 Harmonogram akademického roku 2014/2015 pro doktorský studijní program docx 18.06.2014 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 7/2014 - o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2014/2015 doc 28.07.2014 Alena Votýpková
Opatření děkana č.8/2014 - o uznávání splnění studijních povinností (bylo novelizováno Opatřením děkana č. 8/2016) pdf 22.08.2014 Stanislav Potěšil
Opatření děkana č. 9/2014 - o zadávání diplomových prací doc 28.08.2014 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 10/2014 - Pravidla pro evidenci a archivování habilitačních prací docx 25.08.2014 Alena Votýpková
Prohlášení - Opatření děkana č.10 docx 25.08.2014 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 11/2014 - k provedení inventarizace hospodářských prostředků PF UK pdf 04.11.2014 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 12/2014 - upravující podrobnosti pro závěrečné práce, jejich zadávání, odevzdávání a zveřejňování pdf 14.11.2014 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 13/2014 - o používání platební karty doc 30.10.2014 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 14/2014 - o organizačním zajištění předání objektu Větrník do správy Univerzity Karlovy v Praze pdf 01.12.2014 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 15/2014 - o prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pdf 01.12.2014 Alena Votýpková
Všechna opatření děkana v původním znění - 2013
Název Formát Vloženo Vložil
Opatření děkana č. 1-2013 - Organizace sběru dat a vykazování publikační činnosti za rok 2012 doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 2-2013 - Návrh kategorizace prací dle současně platné legislativy doc 19.02.2013 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 3-2013 k provedení přijímacího řízení doc 18.03.2013 Stanislav Potěšil
Opatření děkana č. 4 - jímž se mění opatření děkana č. 1/2007, o organizaci státní zkoušky v magisterském studijním programu "Právo a právní věda" doc 13.03.2013 Stanislav Potěšil
Opatření děkana č. 5 o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2013/2014 doc 21.03.2013 Stanislav Potěšil
Opatření děkana č. 8/2013 - k provedení inventarizace pdf 06.11.2013 Stanislav Potěšil
Opatření děkana č. 9/2013 - O prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci doc 02.12.2013 Stanislav Potěšil
Všechna opatření děkana v původním znění - 2012
Název Formát Vloženo Vložil
Opatření děkana č. 1-2012 - Vykazování publikací v roce 2012 docx 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 2-2012 - o vybírání úhrad za úkony od studentů doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 3-2012 - výpůjční řád Knihovny Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze docx 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 4-2012 k provedení přijímacího řízení do magisterského studijního programu pro akademický rok 2012-2013 doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 5-2012 o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2012-2013 doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 6-2012 - Harmonogram akademického roku 2012-2013 pro doktorský studijní program docx 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č.7-2012 - Harmonogram akademického roku 2012-2013 pro magisterský studijní program doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 9-2012 - Provedení inventarizace hospodářských prostředků UK v Praze, Právnické fakulty pdf 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 10-2012 - Informace k čerpání rozpočtové položky- Nákup knih pro učitele doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 11-2012 - O prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci docx 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Sdělení děkana PF UK k zahájení Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově v Praze (PRVOUK) doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Všechna opatření děkana v původním znění - 2011
Název Formát Vloženo Vložil
Opatření děkana č. 1-2011 --- Vykazování publikací v roce 2011 doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 2-2011 --- K PROVEDENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2011-2012 doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 3-2011 --- O poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2011-2012 doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 4-2011 --- o vysílání studentů v rámci programu Lifelong Learning Programme (LLP) -ERASMUS a o uznávání studijních povinností magisterského studijního programu doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 5-2011 --- Harmonogram akademického roku 2011-2012 pro magisterský studijní program doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 6-2011 --- Harmonogram akademického roku 2011-2012 pro doktorský studijní program doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 7-2011 --- Čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2011 rtf 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 8-2011 --- o vybírání úhrad za úkony od studentů Právnické fakulty Univerzity Karlovy doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 9 -2011 --- o podmínkách uskutečňování mezinárodně uznávaných kurzů LL.M. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 10-2011 - o klauzurních pracích doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 11-2011 - K provedení inventarizace hospodářských prostředků Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty pdf 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatřední děkana č. 12-2011 - čerpání rozpočtové položky - Nákup knih pro učitele docx 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 13-2011 - prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci docx 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Všechna opatření děkana v původním znění - 2010
Název Formát Vloženo Vložil
Opatření děkana č. 1-2010 --- O poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2010-2011 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 2-2010 --- K PROVEDENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2010-2011 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 3-2010 --- Harmonogram akademického roku 2010-2011 pro magisterský studijní program doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 4-2010 --- Harmonogram akademického roku 2010-2011 pro doktorský studijní program doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 5-2010 --- Čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2010 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 7-2010 --- Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 8-2010 --- K provedení inventarizace hospodářských prostředků Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty pdf 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 9-2010 --- Hodnocení výuky v doktorském studijním programu- Teoretické právní vědy doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Všechna opatření děkana v původním znění - 2009
Název Formát Vloženo Vložil
Opatření děkana č. 1-2009 --- Stanovení náležitostí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 2-2009 --- K PROVEDENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009-2010 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 3-2009 --- Organizace studia v doktorském studijním programu doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 4-2009 --- O poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2009-2010 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 5-2009 --- Čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 6-2009 --- Harmonogram akademického roku 2009-2010 v doktorském studijním programu doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 7-2009 --- Harmonogram akademického roku 2009-2010 pro magisterský studijní program doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 8-2009 kterým se mění pokyn děkana č. 5-2006 k provedení § 46 odst. 5 zákona č. 111-1998 Sb., Rigorózního řádu UK a PF UK doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 9-2009, kterým se mění pokyn děkana č. 9-2006 o podmínkách poskytování příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 10-2009 --- Opatření děkana, kterým se mění opatření děkana č. 1-2007 o organizaci státní zkoušky v magisterském studijním programu právo a právní věda doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Všechna opatření děkana v původním znění - 2008
Název Formát Vloženo Vložil
Opatření děkana č. 1-2008 --- Výplaty mezd zaměstnanců PF UK pdf 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 2-2008 --- Rozsah oprávnění tajemníka fakulty řídit hospodaření a vnitřní správu Právnické fakulty UK pdf 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 3-2008 --- Podmínky a další podrobnosti užití Sociálního fondu vedeného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pdf 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 4-2008 --- o zadávání, obhajobách a archivaci diplomových prací doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 5-2008 --- K PROVEDENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2008-2009 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 6-2008 --- O poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2008-2009 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 7-2008 --- Čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty UK v roce 2008 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 8-2008 --- ,jímž se mění opatření děkana č. 1-2007 o organizaci státní zkoušky doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 9/2008 --- Časové úseky aktivace jednotlivých kamer, délka uchování osobních údajů a rozsah opatření nutných k ochraně před neoprávněným a nahodilým přístupem k těmto údajům doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 10-2008 --- K provedení inventarizace hospodářských prostředků Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty pdf 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Všechna opatření děkana v původním znění - 2007
Název Formát Vloženo Vložil
Opatření děkana č. 1-2007 --- O organizaci státní zkoušky v magisterském studijním programu právo a právní věda doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 2-2007 --- O poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2007-2008 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 3-2007 --- K PROVEDENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2007-2008 pdf 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 4-2007 --- K odstranění nedostatků zjištěných při kontrolní akci č. 2-2007 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 5-2007 --- Čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty UK v roce 2007 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 6-2007 --- Pokyn děkana, kterým se mění pokyn děkana č. 9-2006 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 7-2007 --- O uznávání studijních povinností magisterského studijního programu, splněných na jiných vysokých školách v rámci programu ERASMUS doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 8-2007 --- Výpůjční řád, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Knihovna doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Opatření děkana č. 9-2007 --- Inventarizace v roce 2007 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Všechny pokyny děkana v původním znění - 2006
Název Formát Vloženo Vložil
Pokyn děkana 1-2006 --- K provedení § 47b odst. 2 zákona č. 111-1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 2-2006 --- K PROVEDENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2006-2007 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 3-2006 --- K prodloužení lhůt pro splnění studijních povinností v souvislosti s uzavřením budovy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 4-2006 --- Čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2006 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 5-2006 --- kterým se stanoví opatření k provedení § 46 odst. 5 zákona č. 111-1998 Sb., o vysokých školách, Rigorózního řádu UK a Rigorózního řádu PF UK doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 6-2006 --- Pokyn děkana, kterým se mění pokyn děkana č. 5-2006 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 7-2006 --- O volbě předmětu cizí jazyk v magisterském studijním programu studenty – občany Slovenské republiky doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 8-2006 --- Inventarizace v roce 2006 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 10-2006 --- K provedení vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze pro akademické pracovníky Právnické fakulty doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Všechny pokyny děkana v původním znění - 2005
Název Formát Vloženo Vložil
Pokyn děkana 1-2005 --- K PROVEDENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2005-2006 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 2-2005 --- Pokyn děkana fakulty k provedení Opatření rektora č. 25-2004 (cenové kalkulace výši úhrady od studentů UK za jednotlivé úkony v Knihovně PF UK) doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 3-2005 --- Čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty UK v roce 2005 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 4-2005 --- Vedení protokolu o první části státní zkoušky v magisterském studijním programu právo a právní věda doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 5-2005 --- Vedení protokolu o třetí části státní zkoušky v magisterském studijním programu právo a právní věda doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 6-2005 --- Inventarizace v roce 2005 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Všechny pokyny děkana v původním znění - 2004
Název Formát Vloženo Vložil
Pokyn děkana 1-2004 --- Stanovení výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2003-2004 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 2-2004 --- K PROVEDENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2004-2005 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 3-2004 --- Inventarizace v roce 2004 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Všechny pokyny děkana v původním znění - 2003
Název Formát Vloženo Vložil
Pokyn děkana 1-2003 --- Pravidla pro jednotný postup při zpracování administrativy související s poskytnutím pracovního volna bez náhrady mzdy zaměstnancům Právnické fakulty UK doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 2-2003 --- Zápis na zkoušky, výběrové předměty a semináře doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 3-2003 --- Výpůjční řád Knihovny Právnické fakulty UK doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Všechny pokyny děkana v původním znění - 2002
Název Formát Vloženo Vložil
Pokyn děkana 1-2002 --- K realizaci čl. VII Rigorózního řádu Právnické fakulty doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 2-2002 --- K realizaci čl. VII Rigorózního řádu Právnické fakulty doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 3-2002 --- K zahraničním cestám doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 4-2002 --- Čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty UK v roce 2002 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 5-2002 --- Zápis na výběrové předměty a semináře doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 6-2002 --- Prozatímní provoz Knihovny doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 8-2002 --- Zápis studentů magisterského studijního programu na postupové zkoušky doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Všechny pokyny děkana v původním znění - 2001
Název Formát Vloženo Vložil
Pokyn děkana 2-2001 --- Čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty UK v roce 2001 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 3-2001 --- Dodatek k zásadám organizace klauzurních prací a k průběhu zkoušek doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 5-2001 --- Konkretizace postupu při poskytování informací na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze podle zákona č.106-1999 Sb. doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Všechny pokyny děkana v původním znění - 2000
Název Formát Vloženo Vložil
Pokyn děkana 1-2000 --- Pravidla výběrového řízení k vysílání studentů do zahraničí v rámci univerzitních dohod a programu EU Socrates Erasmus doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 2-2000 --- Provozní řád Knihovny Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 3-2000 --- Odměny související se státní rigorózní zkouškou pro kalendářní rok 2000 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 5-2000 --- Čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty UK v roce 2000 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav
Pokyn děkana 6-2000 --- Inventarizace v roce 2000 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav