Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK

Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK

aktuální znění: IV. úplné znění Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK
platnost: 26. května 2023
účinnost: 1. října 2023
neoficiální předklad do anglického jazyka: The consolidated text of Rules for the Organisation of the State Rigorosum Examination at the Faculty of Law of Charles University

 původní znění: Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK
 platnost: 2. června 2017
 účinnost: 2. června 2017

 1. změna: první novela Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK 
 platnost: 15. června 2018
 účinnost: 1. října 2018
I. úplné znění Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK
I. úplné znění Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK s vyznačením změn

 2. změna: druhá novela Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK 
 platnost: 21. června 2019
 účinnost: 1. října 2019
II. úplné znění Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK
II. úplné znění Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK s vyznačením změn

 3. změna: třetí novela Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK 
 platnost: 28. května 2021
 účinnost: 1. června 2021
III. úplné znění Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK
III. úplné znění Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK s vyznačením změn

    4. změna: čtvrtá novela Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK
 platnost: 26. května 2023
 účinnost: 1. října 2023
IV. úplné znění Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK
IV. úplné znění Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK s vyznačením změn

Předchozí předpis

 původní znění: Rigorózní řád PF UK
 platnost: 10. prosince 1999
 účinnost: 1. ledna 2000 

 1. změna: 1. změna
 platnost: 2. března 2001
 účinnost: 5. března 2001
I. úplné pracovní znění ze dne 22. 2. 2014 

 2. změna: 2. změna
 platnost: 2. června 2006
 účinnost: 7. června 2006
II. úplné pracovní znění ze dne 22. 2. 2014 

 3. změna: 3. změna
 platnost: 10. října 2008
 účinnost: 1. listopadu 2008
III. úplné pracovní znění ze dne 22. 2. 2014 

 4. změna: 4. změna
 platnost: 22. května 2009
 účinnost od: 1. ledna 2010
IV. úplné pracovní znění ze dne 22. 2. 2014