NetStorage

NetStorage

Co je NetStorage?

Nestorage je webové rozhraní umožňující vzdálený přístup k Vašim souborům uloženým ve fakultní počítačové síti. S pomocí NetStorage můžete provádět základní operace se soubory (stahování, nahrání, kopírování, mazání atd.). Pro přihlášení do NetStotage používáte přihlašovací údaje do fakultní počítačové sítě.


Vstup do NetStorage je na adrese: https://netstorage.prf.cuni.cz