Nastavení hesla do sítě PF

Nastavení hesla do sítě PF

Pro přístup k aplikacím nebo jiným službám provozovaným na Právnické fakultě UK musí uživatelé používat přístupové údaje vydané Centrální autentizační službou (CAS). Pro přihlášení do fakultních desktopových počítačů, e-mailu atd. používejte uživatelské jméno ve tvaru číslo osoby UK nebo login. Pro přihlášení do bezdrátové sítě eduroam musíte použít uživatelské jméno ve tvaru čísloosoby@prf.cuni.cz (dohromady bez mezer). Heslo je vždy shodné s heslem do Centrální autentizační služby. Změna hesla ve všech systémech probíhá změnou hesla v Centrální autentizační službě. Přístupové údaje do počítačové sítě na Právnické fakultě UK mohou získat pouze studenti (libovolné formy studia) a zaměstnanci PF UK.


Studenti
Studenti obdrží své prvotní přihlašovací údaje do fakultní počítačové sítě ve Výdejním centru průkazů UK. Heslo do fakultní počítačové sítě PF si studenti změní výhradně změnou hesla v Centrální autentizační službě. Změnou hesla v CAS si studenti zároveň aktivují i přístup do bezdrátové Wi-Fi sítě eduroam. Pro přihlášení k síti eduroam se používá zvláštní formát uživatelského jména ve tvaru čísloosobyuk@prf.cuni.cz nebo login@prf.cuni.cz (login = Vaše uživatelské jméno neboli alias) bez mezer před a za @. Více informací o bezdrátové síti naleznete v sekci Eduroam. Pokud potřebujete technickou pomoc s fakultní počítačovou sítí, tak požádejte o pomoc dozor počítačové učebny 017 (-1. patro, schodiště k ulici 17. listopadu). Přístup do fakultní počítačové sítě studentům zaniká okamžikem ukončení studia.

 

 

 


Zaměstnanci
Zaměstnanci obdrží své prvotní přihlašovací údaje do fakultní počítačové sítě na oddělení informačních technologií, číslo místnosti 334. Heslo do fakultní počítačové sítě PF si zaměstnanci změní výhradně změnou hesla v Centrální autentizační službě.