Počítačové učebny

Počítačové učebny

Počítačové učebny (studovny) 017, knihovna a 408 slouží uživatelům Právnické fakulty UK k samostatnému studiu a výuce předmětů právních systémů. Výuka probíhá především v učebně 408. V době probíhající výuky není možné využívat učebnu pro samostudijní účely, rozvrh místnosti č. 408 naleznete zde. Rozvrh učeben je vyznačen na vstupních dveřích místností. V učebně 017 je v určenou dobu přítomen dozor, který poskytuje uživatelům odbornou technickou pomoc související s počítačovou sítí Právnické fakulty UK. Počítačové učebny umožňují například přístup k právním systémům, černobílému a barevnému tisku, atd.

  

Počítačová učebna 017 se nachází v prvním suterénu přímo u bočního schodiště (strana k ulici 17. listopadu). Uživatelé zde mají k dispozici 33 počítačových pracovních stanic. V učebně je možné tisknou černobíle i barevně a skenovat. Vstup do této učebny je možný pouze s průkazem UK. Telefon na počítačový dozor v učebně 017 je +420 221 005 230.

 

Počítačová studovna v knihovně se nachází v přízemí budovy. Ve studovně je možné tisknou černobíle i barevně a skenovat. V dalších prostorách knihovny je možné černobíle kopírovat. Uživatelé zde mají k dispozici 19 počítačových pracovních stanic. Vstup do prostor knihovny je možný pouze s průkazem UK.

 

Počítačová učebna 408 se nachází ve 4. patře, bočním schodištěm vlevo (strana k ulici 17. listopadu). Učebna je vybavena technikou pro potřeby výuky. Uživatelé zde mají k dispozici 40 počítačových pracovních stanic. Vstup do této učebny je možný pouze s průkazem UK.

 

 

Otevírací doba počítačových učeben:

 

Místnost 017

září - červen

Pondělí až čtvrtek

8:00 - 22:00

8:00 - 20:00 přítomen dozor

Učebna 017

září - červen Pátek 8:00 - 22:00
8:00 - 14:00 přítomen dozor
září - červen

Sobota

9:00 - 15:00

září - červen

Neděle 

zavřeno

červenec-srpen Pondělí až pátek

9:00 - 16:00

 

 

Studovna v knihovně

září - červen

Pondělí až pátek

9:00 - 20:00*

*řídí se provozní dobou knihovny

Studovna v knihovně

září - červen
 

Sobota

9:00 - 16:00*

*řídí se provozní dobou knihovny

září - červen
 

Neděle 

zavřeno

červenec - srpen   *řídí se provozní dobou knihovny

 

Místnost 408

září - červen

Pondělí až pátek

8:00 – 22:00

rozvrh

Učebna 408

září - červen

Sobota, neděle

zavřeno

červenec - srpen   zavřeno